Vorige

Westland inventariseert gebruik glastuinbouwgrond

Beeld
Vakblad voor de Bloemisterij

Gemeente Westland gaat het gebruik van gronden met een glastuinbouwbestemming in Westland inventariseren. De gemeenteraad nam daartoe een motie aan van Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland. De inventarisatie moet leiden tot een beter ruimtegebruik in de tuinbouwgemeente.

Volgens Westland Verstandig (WV) en GemeenteBelang Westland (GBW) heeft zo’n 5.000ha van de grond in Westland een glastuinbouwbestemming. In de gemeente staat circa 2.300ha kassen.

„Door Westland rijdend kan worden waargenomen dat heel veel percelen met een glastuinbouwbestemming al vaak vele jaren braak liggen en vaak op korte of zelfs lange termijn ook geen zicht bestaat op kasbebouwing”, schrijven de partijen in de motie die ze 27 maart jl. de gemeenteraad voorlegden. „Gezien de grote druk op de ruimte in Westland voor onder meer wonen, meer en beter groen, meer recreatie, betere wegenstructuur en beter openbaar vervoer, is op korte termijn een inventarisatie gewenst is van het huidige daadwerkelijke feitelijk ruimtegebruik voor de tuinbouw.”

De inventarisatie moet in beeld brengen hoeveel glastuinbouw bestemde gronden braak liggen en waar die gronden liggen. Ook moet de inventarisatie inzichtelijk maken hoeveel verouderde kassen er zijn of zeer extensief gebruikt worden of deels of geheel niet gebruikt worden of voor andere doeleinden dan glastuinbouw. Partijen willen ook in beeld brengen waar de ‘goede’ kassen staan.

WV en GBW vinden dat er met een inventarisatie een betere en verantwoorde sturing kan plaatsvinden op ruimtegebruik in Westland. Wellicht kan de gemeente ook delen van Westland aanwijzen die een essentiële bijdrage leveren aan de glastuinbouw. De inventarisatie moet ook bijdragen aan de bespreking over de toekomst van Westland die in het tweede kwartaal plaatsvindt. De vraag die dan beantwoord dient te worden is welke tuinbouwgemeente Westland wil zijn om toonaangevend positie in de wereld te behouden.

‘Te vooringenomen’

De gemeenteraad nam de motie met 24 tegen 15 aan. De fracties van CDA, FvD, LPF en Fractie Van Vliet stemden tegen. Een discussie over de motie vond eerder al plaats in de commissie Bestuur en Economie. CDA’er Jaco Eeltink gaf tijdens de gemeenteraadsvergadering in een stemverklaring aan dat het tuinbouwareaal wat het CDA betreft niet in beton gegoten is. De motie vond hij echter te vooringenomen. „Alsof we in het tuinbouwareaal geen winkelen.” Jasper van der Voort van FvD sloot zich hierbij aan. „De motie leidt tot meer overheidsbemoeienis. We zijn tegen.”

Het college van B en W raadde de motie in de commissievergadering af. Burgemeester Arends wees erop dat de gemeente eigenaren van een braakliggend perceel met glastuinbouwbestemming niet kan dwingen glastuinbouw te bedrijven. Hij gaf bovendien aan dat als de gemeente de gronden met bestemming glastuinbouw, die niet voor glastuinbouw worden gebruikt, een andere bestemming geeft Westland een lappendeken wordt. Arends vindt dat het begint met de vraag wat voor tuinbouwgemeente Westland wil zijn en dat een inventarisatie daar een onderdeel van moet zijn. WV en GBW pasten daarop de motie aan. Tijdens de gemeenteraadsvergadering was Arends nog altijd niet enthousiast over de motie.

Nieuwe wethouder

In de gemeenteraadsvergadering van gemeente Westland 27 maart koos de gemeenteraad Peter Valstar unaniem tot wethouder. Hij volgt Pieter Varekamp op die recent opstapte. Valstar heeft de portefeuille economie, mobiliteit, arbeidsmigratie en energietransitie.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster