Vorige

Residumeting bij tuinplanten toont verbetering en verslechtering

Beeld
Sam Koster

Residuen op tuinplanten zijn steeds beter traceerbaar. De bovenwettelijke ambitie die de tuinbranche zichzelf stelt, is echter iets verslechterd. Er zijn iets meer overtredingen geconstateerd in de jaarlijkse residumeting in tuinplanten. Daarentegen ligt het hoogst aantal gevonden residuen lager dan vorige jaren.

Jaarlijks monitort Tuinbranche Nederland samen met Natuur & Milieu de voortgang van de Ambitie gewasbeschermingsmiddelen in de Nederlandse tuinretail. Onderdeel van deze ambitie is dat de sector het gebruik van negen werkzame stoffen die zeer schadelijk zijn voor bijen en andere insecten wil uitfaseren. Verder is een zelftest in ontwikkeling om deze negen stoffen snel en op een laagdrempelige manier te kunnen detecteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door CLM.

Belangrijkste bevindingen

Bij tuincentra van Praxis, Welkoop, Intratuin, Hornbach, GRS Retail, GroenRijk en bij Stox zijn in het voorjaar van 2022 zes verschillende soorten tuinplanten gekocht en vervolgens bemonsterd. In totaal gaat het om 90 planten. Uit het rapport blijkt:

• Op een lavendel werd een overschrijding van het maximum aantal residuen aangetroffen. De ambitie van de tuinretail staat 12 residuen toe, op een lavendel werden 13 residuen gevonden.

• Op 11% van de planten is een of meerdere ambitieovertredingen vastgesteld. Bij lavendel gaat het om 27% van de 15 planten. Onder ander de stof cypermethrin werd een keer gevonden. Dit insecticide is in Nederland toegestaan, maar niet in Lavendel. Navraag bij de kweker leerde dat het om uit Griekenland geïmporteerde planten ging. Hierbij is geen sprake van illegale toepassing omdat de stof in Griekenland wel is toegestaan.

• In twee planten, een anjer en een hortensia, is het illegale middel propiconazool aangetroffen. De stof mocht in Nederland tot 2019 worden gebruikt. Een kweker heeft aangegeven de stof te hebben gebruikt als noodgreep.

*Gemiddelde van planten waarop 0,05 mg/kg of meer residu is gevonden. Bron: CLM


Lichte stijging ambitieovertredingen

CLM concludeert dat het percentage ambitieovertredingen rond hetzelfde niveau ligt als vorig jaar. Ten opzichte van 2020 is er de afgelopen twee jaar zelfs een lichte stijging te zien in het percentage ambitieovertredingen. CLM adviseert om de ambitie en de bovenwettelijke afspraken duidelijker te communiceren naar kwekers. 

Dat is Tuinbranche Nederland zeker van plan. Kennisdeling is naar haar overtuiging de manier om knelpunten weg te halen en continu te blijven verbeteren. „De tuinbranche gaat onverminderd verder op de ingeslagen weg met de ambitie. Het aantal overtredingen van de ambitie is iets gestegen. Een oorzaak kan zijn dat het voor kwekers steeds moeilijker wordt om het middelgebruik te reduceren. Daarbij kunnen weersinvloeden voor schommelingen en stagnatie zorgen”, reageert directeur Frank van der Heide op de bevindingen. 

Natuur & Milieu prijst de sector dat het zelf met extra beleid komt. Tegelijkertijd haalt de branche haar eigen doelen niet. Dus er is nog werk aan de winkel, aldus Rob van Tilburg, directeur programma’s. En niet alleen voor de tuinbranche. De overheid moet toezien op een zorgvuldiger gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster