Vorige

Hortipoint enquête 1.000 sierteeltbedrijven

Uitslag enquête: Hoop en angst voor 2023

Beeld
Vakblad voor de Bloemisterij

Bijna de helft (46%) van de 1.000 sierteeltondernemingen die meededen aan de Hortipoint groen en sierteeltenquête zijn (enigszins) positief gestemd over wat 2023 voor hen gaat brengen. Maar er zijn wel degelijk zorgen, terwijl 2022 zo goed begon.

Hortipoint, de uitgever van onder andere Vakblad voor de Bloemisterij en Bloem&Blad, peilde november 2022 hoe ondernemingen in de groene sector aankijken tegen een aantal ontwikkelingen in hun werkveld. Eind 2021 heerste een positieve stemming, met enige zorg om stijgende kosten door schaarste aan producten en materialen en een steeds nijpender tekort aan personeel. Desalniettemin was algemeen de verwachting dat de positieve afzettrend zou doorzetten in 2022. Maar dat veranderde opeens met de Russische inval in Oekraïne. Naast al het oorlogsleed, kwamen er sterk stijgende energieprijzen en vielen afzetmarkten weg.

Voor 46% van de respondenten is het glas nog steeds halfvol, als ze kijken naar 2023. Er is echter ook een behoorlijke groep (30%) die weinig goeds van het komende jaar verwacht. Verschillen per sector zijn behoorlijk: in de bloemisterijsector, de grootste groep respondenten, is 36% (enigzins) negatief gestemd. Bij groenvoorzieners is dat 16%; de meesten hebben voldoende werk voor 2023 staan.

Energiecrisis bepalend

Een derde van de bedrijven geeft aan dat hun verwachting voor 2023 in (zeer) sterke mate wordt bepaald door de energiecrisis. Vooral binnen de bloemisterijsector heeft dit een grote impact op het bedrijfsresultaat. Maar ook allerlei andere kosten zijn omhoog gegaan en zullen mogelijk nog verder stijgen. Met name in de bloemisterijsector zijn prijsstijgingen beperkt door te berekenen aan de klant, geven respondenten aan. De hoop is onder andere gevestigd op hogere prijzen omdat het aanbod siergewassen (door de dure energie) afneemt.

Een andere grote angst en onzekere factor is de koopkracht. Niettemin denkt 50% van de bedrijven dat huishoudens bloemen en planten blijven kopen, 20% verwacht een negatief effect.

Een kwart van de bedrijven is (versneld) gaan investeren in energiebesparende maatregelen en bijna 40% van de siertelers heeft de teelttechniek inmiddels aangepast om energie te besparen.

Net als voorgaande jaren typeren ondernemers het overheidsbeleid als een zorg en bedreiging. Bijna 40% van de respondenten verlangt meer overheidssteun. Maar er zijn ook ondernemers die vooral vertrouwen op hun eigen veerkracht.

Het onderzoek

November 2022 deden bijna 1.000 ondernemingen mee aan de enquête. Vooral leidinggevenden uit de sectoren bloemisterij (37%), boomkwekerij (19%), groenvoorziening (22%), bloembollen (13%) en de bloemendetailhandel (9%).

De volledige uitslag van de Hortipoint groen en sierteeltenquête is te vinden via de website van Vakblad voor de Bloemisterij, op PlatformBloem en via deze link

In deze illustratie antwoorden op de vraag ‘Wat zou volgens u de overheid moeten doen om de gevolgen van de hoge energieprijzen voor ondernemingen in de sector te verzachten? Des te groter en vetter het antwoord, des te vaker het genoemd is.
Ruim 40% van de ondervraagden ziet een rol voor de overheid bij de regulering van de energiemarkt. Maar over het algemeen heerst er in de sector niet al te veel vertrouwen in de wijze waarop de overheid de energiecrisis aanpakt. Niet minder dan 56% heeft hierin weinig tot geen vertrouwen tegen 16% in redelijke mate tot veel. Het minst positief zijn bedrijven uit de bloemisterijsector (64% heeft weinig tot geen vertrouwen). Niet minder dan 69% van alle ondervraagden is ook van mening dat de overheid het belang van de sierteeltsector onvoldoende onderkent.

Vakblad voor de Bloemisterij 26, 2022

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster