Vorige

Natuur & Milieu dient klacht in bij EU over Nederlands bestrijdingsmiddelenbeleid

Beeld
Suzanne Meeuwissen

Milieuorganisatie Natuur & Milieu dient een klacht in bij de Europese Unie over het Nederlandse bestrijdingsmiddelenbeleid. Dit doen zij naar aanleiding van eigen onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in de Nederlandse natuur en drinkwaterwingebieden.

Grondwaterbeschermingsgebieden bestaan voor ongeveer 40% uit landbouwgrond, in sommige gebieden ligt dat percentage nog hoger. Ook in Natura 2000-gebieden ligt landbouwgrond waarop o.a. bollen, fruit en aardappelen worden geteeld. Het Europees recht verplicht landen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden en de beschermde Natura 2000-gebieden te stoppen of te minimaliseren. Volgens Natuur & Milieu treedt de Nederlandse overheid te weinig op tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden. Hiermee schendt Nederland de Europese regels, aldus de milieuorganisatie.

‘Naar elkaar wijzen’

In het rapport wordt gewezen op de verschillende overheidsinstanties, die het probleem vooral bij elkaar zouden neerleggen. Hierdoor wordt er volgens Natuur & Milieu te weinig gedaan aan het voorkomen van het probleem en zijn de natuur- en drinkwatergebieden ‘de dupe’. De bescherming van drinkwater- en natuurgebieden valt op dit moment onder de verantwoordelijkheid van de provincies. Op de website van de milieuorganisatie stelt Rob van Tilburg, directeur programma’s bij Natuur & Milieu, dat provincies vaak juist weer naar het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wijzen.

Centrale regelgeving

Uit het onderzoek van Natuur & Milieu blijkt dat een derde van de drinkwatergebieden meer bestrijdingsmiddelen bevatten dan de huidige norm is. In het rapport roept de milieuorganisatie de Rijksoverheid op om de regie te pakken, door o.a. scherp en duidelijk normen te formuleren. Anne de Vries, jurist en één van de auteurs van het rapport, concludeert dat een situatie waarin de Rijksoverheid centrale regels stelt op het gebied van bestrijdingsmiddelengebruik in kwetsbare gebieden, ook voor agrariërs beter uit zal pakken. De Vries: „De regelgeving is nu niet goed  en het verschilt ook nog per provincie welke bestrijdingsmiddelen er wel of niet in een beschermd gebied gebruikt mogen worden. Dit schept verwarring. Bovendien komt het steeds vaker aan op rechtszaken tussen boer en burgers. Volgens mij wordt niemand daar beter van. Individuele boeren moeten ineens stoppen met hun teelt omdat de rechter dat besluit. Als er op nationaal niveau duidelijke regels worden gesteld, minimaliseer je de kans op dit soort situaties.”

‘Sta alleen biologische landbouw toe in kwetsbare gebieden’

Er staat in de huidige wetgeving al een grondslag om op te kunnen treden tegen bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden, geeft De Vries aan. Natuur & Milieu geeft de Rijksoverheid als aanbeveling mee om beschermingszones aan te wijzen én alleen nog biologische landbouw toe te staan in kwetsbare gebieden. Tot op heden geldt in veel provincies, dat boeren in beschermde natuurgebieden (Natura 2000) op dezelfde manier door kunnen telen als zij altijd deden. Volgens Natuur & Milieu is het daarom wel belangrijk dat agrariërs die op dit moment in beschermd gebied telen, ondersteund zullen worden. „De boeren die door nieuwe centrale regelgeving geraakt worden, moeten ondersteund worden door de overheid. Het feit dat het de overheid geld gaat kosten is geen reden om het niet te doen.” De Vries doelt hier op ondersteuning in de vorm van subsidies om van gangbaar naar biologische teelt te kunnen schakelen. Volgens de jurist is het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen, naast nitraten, de belangrijkste factor waardoor Nederland de KRW-ambities waarschijnlijk niet gaat halen. In 2027 moet Nederland voldoen aan de regels die op Europees niveau worden gesteld voor verbetering van de waterkwaliteit.

Bufferstroken

Daarbij wordt in het rapport ook gewezen op de afmetingen van bufferstroken, die volgens de milieuorganisatie op dit moment niet groot genoeg zijn om daadwerkelijk als buffer te kunnen fungeren. De Vries: „Volgens minister Adema hanteert de overheid in Duitsland en België een bufferstrooknorm van 20-25 meter. 1,5 meter bij bollen is niet effectief om uitspoeling te voorkomen. Door afspoeling na regen en door drainage komen de gebruikte middelen alsnog in de sloot terecht.”

Vervolg

Wanneer de Europese Commissie het eens is met de klacht van Natuur & Milieu, kunnen zij een rechtszaak aanspannen tegen de Nederlandse overheid. De Vries: „De huidige richtlijnen rondom bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden zouden eigenlijk vervangen worden door een verordening. Die verordening kwam er niet door een sterke tegenlobby. Zeker omdat die verordening nu van tafel is, kan de Europese Commissie nu juist stevig optreden om een statement te maken.”

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster