Vorige

Trainingsdagen over bodem voorzien in kennisbehoefte

Tekst
Beeld
AHN

Teeltadviseurs en erfbetreders hebben afgelopen voorjaar twee trainingsdagen gehad over onderwerpen die met bodem te maken hebben, zoals weerbare bodems en bodemkwaliteit. De veertig deelnemers waren enthousiast. De organisatie gaat na of er meer interesse is in deze tweedaagse training.

Bij veel teeltadviseurs en erfbetreders leven vragen over de bodem, het meten van bodemkwaliteit en het opstellen van maatwerkadvies voor hun klanten. Door veranderend middelenpakket en het belang van weerbare bodems is er behoefte aan meer kennis over bodemkwaliteit. Gevraagd naar hun behoefte voor bijscholing komen al gauw thema’s bovendrijven als bodemleven, bodemgezondheid en aaltjes, organisch stofbeheer, bodemverdichting en bemesting.

De kop is er af

Voor teeltadviseurs en erfbetreders in de bollenteelt wordt een serie thematische trainingsdagen verzorgd. Dit vloeit voort uit een samenwerking tussen de PPS Bollen, bodem & aaltjes en het SIA-project Regeneratieve Open Teeltsystemen. Tijdens een bijeenkomst op 23 september 2022 zijn hiervoor gezamenlijk de inhoudelijke thema’s vastgesteld. De eerste twee trainingsdagen zijn gehouden op 16 februari en 30 maart. De deelnemers waren vooral verrast hoeveel afwijkende patronen in het veld te verklaren zijn vanuit de ontstaansgeschiedenis van de bodem. Bijvoorbeeld oude kreekbeddingen, die in de loop van de tijd zijn opgevuld met zand. Deze zorgen onder meer voor variatie in kleigehalte en doorlaatbaarheid.

De deelnemers van Agrifirm, CNB, CAV Agrotheek en Total Crop Care kregen de training op Aeres Hogeschool in Dronten. Hier is veel kaartmateriaal aanwezig en een uitgebreide collectie geprepareerde bodemprofielen, die essentieel zijn voor de training. De lessen werden verzorgd door Karin Pepers en Gera van Os, vanuit het lectoraat Duurzaam bodembeheer.

Onverdeeld positief

In totaal hebben veertig deelnemers de trainingsdagen gevolgd en hun reacties waren enthousiast. Het waren twee zeer geslaagde trainingsdagen. Voor komende winter staan de volgende thema’s op de rol: bodemgezondheid (incl. aaltjes) en bodemverdichting. Deze zullen in samenwerking met WUR worden ontwikkeld en verzorgd.

Ook in andere regio’s van Nederland zijn er teeltadviseurs en erfbetreders met een vergelijkbare kennisbehoefte. Binnen het SIA-project Regeneratieve open teeltsystemen gaan Hogeschool Van Hall Larenstein en HAS Green Academy ieder in hun eigen regio inventariseren of er interesse is voor dergelijke trainingsdagen. De voorbeelden uit Noord-Holland kunnen breed worden ingezet en/of aangevuld met andere thema’s, al naar gelang de behoefte. Dit zal komend jaar verder worden uitgerold.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster