Vorige

Nederland verliest langzaam arbeidsconcurrentiekracht binnen eurozone

Beeld
Shutterstock

Arbeidskosten per eenheid product zijn in Nederland bijna het hardst gestegen onder de eurolanden sinds de invoering van de euro. Daarmee neemt onze internationale arbeidsconcurrentiekracht langzaamaan af. Het succesvolle, op export gebaseerde, Nederlandse groeimodel komt hierdoor enigszins onder druk te staan, aldus een rapport van ING Research. 

Oorzaak hiervan is een relatief hoger loongroei in combinatie met een zwakke productiviteitsontwikkeling. Intussen zijn Zuid-Europese landen, waarvan de hoge lonen en lage productiviteit lang een zorg waren in EU-verbrand, aan een inhaalslag begonnen op arbeidsconcurrentiekracht.

inhaalslag  in Zuid-Europa

Tot de grote financiële crisis vloeide er veel kapitaal naar Zuid-Europa. Dat zorgde voor snel stijgende lonen aldaar en weinig productieve investeringen. Tegelijkertijd zagen noordelijke landen als Nederland een relatief sterkere productiviteitsgroei en had vooral Duitsland een matige loongroei. Dat leidde tot een snelle verslechtering van de concurrentieposities van Zuid-Europese landen, terwijl Tijdens de eurocrisis werd er vaak gewezen op deze zwakke positie van zuidelijke economieën, wat resulteerde in bezuinigingen en hervormingen om de zuidelijke landen concurrentiekrachtiger te maken. Alhoewel de impact op de economie onevenredig zwaar was, hebben vooral de hervormingen wel resultaat geboekt. De Zuid-Europese landen zijn aan een inhaalslag begonnen.

Positie Nederlands verzwakt

Ook het eerdere beleid van loonmatiging in de noordelijke landen kon op kritiek rekenen. Door de gezamenlijke munt maakten succesvolle export-economieën met lage loongroei het moeilijker om Zuid-Europa concurrerend te maken. Het zou om nog grotere loonaanpassingen vragen. Die kritiek is niet aan dovemans oren gericht gebleken. Zowel Duitsland als Nederland hebben loonstijgingen zien versnellen in de periode na de eurocrisis. In Nederland is dit vooral sinds de pandemie het geval, in Duitsland al langer.

De snellere loonstijgingen helpen de binnenlandse vraag sterker te groeien, maar ongelukkig genoeg is dit gebeurd ten tijde van een productiviteitsgroeivertraging. Dat zorgt voor een versnelling van het verlies van concurrentiekracht. Immers, als lonen stijgen maar er meer output geleverd wordt in een gewerkt uur, dan is de hogere kostendruk goed te verantwoorden. In de afgelopen periode zie je dat dat minder het geval is in Noord Europese landen. De loongroei is in Nederland sinds de pandemie zo snel geweest dat een kleine opleving in productiviteitsgroei niet genoeg is geweest om de concurrentiepositie te verbeteren. Sinds midden 2022 is ook in Nederland de productiviteit zelfs voorzichtig gedaald al liet het afgelopen kwartaal weer wat herstel zien.

Waar tijdens de grote financiële crisis landen als Griekenland, Italië en Ierland bijvoorbeeld de relatieve arbeidskosten per eenheid product nog het meest hadden zien stijgen van de oorspronkelijke eurolanden, hebben nu Nederland, Oostenrijk en Luxemburg het stokje overgenomen als landen die sinds de oprichting van de euro de grootste relatieve verslechtering van de arbeidsconcurrentiepositie hebben meegemaakt.

Exportgedreven groeimodel van Nederland onder druk 

Hoe erg dit is blijft de vraag. Meer Nederlandse dan Zuid Europese bedrijven geven aan dat hun concurrentiepositie binnen de eurozone verslechtert en exporten groeien sinds 2015 minder snel dan in Zuid Europese landen. Maar wat inhaalgroei in het zuiden was ook wel op zijn plaats. Voor de interne balans binnen de eurozone is dit effect dan ook best gezond te noemen. Aan de andere kant is het zo dat sinds de pandemie de lonen Europa-breed hard stijgen en productiviteitsgroei overal zwak groeit of zelfs negatief is. Dat betekent dat Europese landen ook buiten de interne markt aan concurrentiekracht inboeten.

Zo betekent het wel dat het succesvolle Nederlandse groeimodel dat op exporten gebaseerd is wat meer onder druk komt te staan. Dat verandert zeker niet van de ene op de andere dag en is ook zeker afhankelijk van heel veel andere factoren, maar toch mag de verslechtering van de arbeidsconcurrentiepositie een signaal zijn dat het export-gedreven groeimodel geen gegeven is voor de Nederlandse economie.

Om de arbeidsconcurrentiepositie te verbeteren lijkt een periode van sterke loonmatiging ten opzichte van de rest van de eurozone in Nederland niet op zijn plaats gegeven de grotere arbeidsmarkttekorten dan in andere landen. Wel is een langdurig hogere loongroei dan in andere landen uiteraard nadelig voor de concurrentiepositie gegeven de zwakke productiviteitsgroei. Structureel is het sowieso beter om de arbeidsproductiviteitsgroei te stimuleren. Hiervoor is het onder andere belangrijk om goed in onderzoek en ontwikkeling, maar ook in fysiek, digitaal en menselijk kapitaal te blijven investeren en om zorg te dragen dat innovaties breed in de economie gebruikt kunnen worden.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster