Vorige

Geen AVV voor collectieve promotie sierteelt

Beeld
Shutterstock

Voor het financieren van de activiteiten van Bloemenbureau Holland via een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) is onvoldoende draagvlak. Dat blijkt uit een stemming die BBH deze maand organiseerde. Er kwam brede steun van kwekers, maar onvoldoende stemmen van de handel om een AVV door te zetten.

Tussen 27 maart en 7 april was het aan kwekers en handelaren om online hun stem uit te brengen over een AVV voor collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland. Ruim 3.900 bedrijven ontvingen daartoe een uitnodiging van onderzoeksbureau Motivaction. Na controle bleek dat het aantal uitgebrachte stemmen door handelsbedrijven onvoldoende is om aanvraag van de AVV door te zetten. Er is gecontroleerd op de geldigheid van de uitgebrachte stemmen en op de weging naar omzetcategorieën. Bedrijven zijn ingedeeld als ‘klein’, ‘middelgroot’ en ‘groot’ in omzet voor zowel kwekerij als handel. Voor elk van die zes groepen gold een kiesdrempel. De BO Sierteelt zou een aanvraag voor een AVV doen als minimaal 66,6% van de totaal gestemde omzet positief is.

Handel sprak zich onvoldoende uit

Er wordt niet bekend gemaakt hoeveel stemmen de handel uitbracht. De betrokken partijen willen alleen kwijt dat het aantal onder de vooraf gestelde minimaal vereiste respons (kiesdrempel) uitkwam. Daardoor is er niet gerekend aan een op basis van bedrijfsomzet gewogen draagvlak vanuit de handel.

De kiesdrempel per categorie was een van de criteria die vooraf door de Brancheorganisatie Sierteelt is gesteld. Een aanvraag voor invoering van een AVV indienen bij het ministerie van LNV behoeft namelijk niet alleen draagvlak op basis van omzet. De overheid gaat daar na de aanvraag ook formeel op toetsen.

In de aanloop naar de draagvlaktoets hebben Royal FloraHolland (RFH), VGB en een aantal grotere handelspartijen zich expliciet en publiekelijk uitgesproken voor het behoud van de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland.

De VGB stelt in een reactie op de uitslag van de stemming dat uit een snelle rondgang langs haar leden blijkt dat ze in meerderheid vóór collectieve promotie zijn. Het belang van collectieve sectorpromotie is groot, stelt VGB, en ze betreurt het daarom enorm dat dit onder de huidige financiële voorwaarden en uitvoering vrijwel onmogelijk gemaakt wordt. De bij de VGB aangesloten handelaren vertegenwoordigen zo’n 80% van de totale handel in bloemen en planten. Nederland telt in totaal zo’n 600 sierteelthandelsbedrijven.

Kwekers zijn voor collectiviteit

„Vanuit de kwekers is de steun groot en overtuigend. Naast dat er meer dan voldoende stemmen zijn uitgebracht om representatief te zijn, stemde een zeer ruime meerderheid van de kwekers voor collectiviteit. Dat is absoluut heel goed nieuws”, constateert Bloemenbureau-directeur Yvonne Watzdorf.

Met de ruime meerderheid aan positieve stemmen van kwekers en de steun vanuit RFH en VGB is er bij het Bloemenbureau vertrouwen in de aankomende gesprekken over een andere vorm van financiering van de collectieve activiteiten. „Want zoveel is duidelijk: er is geen twijfel over het belang van sectorcommunicatie, consumentenpromotie en consumentenonderzoek. We gaan met elkaar in gesprek over een passende oplossing voor alle partijen. Noodzakelijk voor een sterke en toekomstbestendige sierteelt. Daarover is men het eens. Nu nog de vorm vinden die iedereen past.”

Inning via Royal FloraHolland stopt

Er is een nieuwe wijze van financiering voor collectieve sectorpromotie nodig omdat Royal FloraHolland per 1 januari 2024 stopt met het innen daarvoor. Uitgangspunt is dat telers en handelaren niet meer gaan afdragen over hun omzet dan in de huidige situatie (respectievelijk 0,2% en voor de handel een gestaffeld tarief tussen 0,06% en 0,19% van de omzet die via de veiling wordt gerealiseerd)

Een AVV zou inhouden dat Nederlandse siertelers en Nederlandse bloemen- en plantenhandelaren wettelijk verplicht zijn om een bepaald percentage van hun omzet af te dragen voor collectieve promotie. De BO Sierteelt vroeg de AVV aan in de categorieën kamerplanten en snijbloemen voor Nederlandse bedrijven die hun producten in Europa afzetten. Kwekers van buitengoed zouden niet gebonden zijn aan een AVV. De LTO Vakgroep bomen, vaste planten en zomerbloemen zien daarvoor teveel bezwaren bij hun achterban. De outdoorpromotiegroep (boomkwekerijproducten, balkon- en terrasplanten en eenjarige zomerbloemen) werkt momenteel wel samen met BBH.

Royal FloraHolland teleurgesteld

Ledenraad en directie van Royal FloraHolland zijn blij met de steun van kwekers voor het voortzetten van collectieve promotie door Bloemenbureau Holland (BBH). Daar tegenover staat de teleurstelling over de afwijzing van de Algemeen Verbindend verklaring (AVV) door de handel, omdat er onvoldoende stemmen zijn uitgebracht. De veiling refereert aan de inzet van de AVV: het creëren van een gelijk speelveld, waarbij kwekers en kopers in gezamenlijkheid zorgen voor een positief imago van de sierteelt in binnen- en buitenland.

Het proces om te komen tot een eerlijker financiering van BBH is volgens de veiling jaren geleden (vanaf 2018 red.) al in gang gezet om een soepele overgang naar een nieuwe systematiek te borgen. Royal FloraHolland wil hier met alle partijen in de sierteeltsector samen uit komen. Daarom gaan ze graag met BBH en handel in gesprek om te komen tot een oplossing. De veiling gaat ervan uit dat de handel toch ook het grote belang van collectieve promotie onderschrijft en BBH in stand houdt.

Plan B

De inzet van Royal FloraHolland blijft om de collectieve promotie in stand te houden en vast te leggen in een AVV. Uitgangspunt voor een gedegen plan B blijft voor de veiling het creëren van een gelijk speelveld voor alle kwekers en kopers. Als er geen gezamenlijk plan B komt, is helaas het gevolg volgens Royal FloraHolland dat de inning ten behoeve van de financiering van BBH per ultimo 2023 stopt.


VGB roept Royal FloraHolland opnieuw op om terug te komen op dat besluit en de inning van promotiegelden vanaf 1 januari 2024 te continueren. Zo is te voorkomen dat BBH haar deuren definitief moet sluiten. VGB-voorzitter Cees van der Meij zei recentelijk in het Vakblad voor Bloemisterij: „Bij onvoldoende draagvlak voor een AVV is er geen alternatief en dat zou doodzonde zijn. Zeker in een tijd waarin onze sector onder een enorme spanning staat, waarin we in een hoek geduwd worden en als een vervuilende industrie geframed worden.”

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster