Vorige

Zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn moet aangescherpt

Beeld
Shutterstock

Het Nederlandse zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is door de Europese Commissie als onvoldoende beoordeeld om de doelen voor verbetering van de kwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater te halen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten de procedure voor verlening van derogatie van de Nitraatrichtlijn te staken en aanvullende maatregelen van het nieuwe kabinet af te wachten. Dat melden de ministers Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Van der Wal voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer.

Het nieuwe kabinet voert de maatregelen uit het zevende Actieprogramma onverkort uit, maar er komen aanvullende maatregelen waardoor alle doelen voor verbetering van de waterkwaliteit kunnen worden gehaald. De ministers zetten daarbij in op een geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak. Daarbij zijn extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering, op- en uitkoop, afwaardering en verplaatsing belangrijke instrumenten. 

Er zal juridisch worden geborgd dat op vrijvallende uitspoelingsgevoelige gronden geen teelten kunnen plaatsvinden van uitspoelingsgevoelige gewassen, die de waterkwaliteit weer kunnen verslechteren. Verder zal het kabinet, conform het coalitieakkoord, een transitie starten om te komen tot grondgebonden melkveehouderij.

Bij op- en uitkoop van veehouderijbedrijven vindt conform de staatssteunregels inname en doorhaling plaats van productierechten. Hiermee neemt ook de productie van dierlijke mest af. Het kabinet verkent een nadere juridische borging hiervan, zodat de afname van fosfaat- en stikstofproductie uit dierlijke mest definitief en onherroepelijk wordt zekergesteld.

De inzet van de ministers is om medio februari een aanvulling op het Zevende Actieprogramma vast te stellen en bij de Europese Commissie in te dienen. Het kabinet zet zich in om voor 2022 en verder derogatie van de Nitraatrichtlijn te verkrijgen. Het eerstvolgende Nitraatcomité is gepland op 17 maart. Nederland hoopt dan een tweede presentatie te mogen geven in een reeks van vier. De ministers hopen op flexibiliteit in de Europese besluitvormingsprocedure voor derogatie om deze nog in de eerste helft van 2022 te kunnen afronden.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster