Vorige

Westland zet tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in De Lier voort

Beeld
Tradiro

De gemeente Westland blijft bij het standpunt dat in december 2021 terecht een vergunning is verleend voor het realiseren van huisvesting voor maximaal 688 arbeidsmigranten nabij de Oostbuurtseweg 53 in De Lier. Tegen dat besluit werden door zestien omwonenden bezwaren ingediend.

Die bezwaren behandelde de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Westland op 13 september. De bezwaarschriftencommissie geeft in haar advies aan het college aan dat een verkeerde voorbereidingsprocedure is gebruikt. Volgens de commissie betekent de ontwikkeling een grote wijziging in gebruik en leidt deze tot meer bewegingen op en rond het perceel. Om die reden zou een uitgebreide ruimtelijke procedure moeten worden gevolgd, zo is de redenatie. 

Het college van B&W daarentegen, is van mening dat de impact op de leefomgeving minder groot zal zijn. Een kortere procedure volstaat dus. De huisvesting komt immers in een gebied met kassen, die qua impact meer lijkt op verstedelijkt gebied dan op agrarisch gebied.

Ook uit de uitgevoerde Milieueffectrapportage blijkt dat belangrijke nadelige gevolgen van de nieuwe ontwikkeling zijn uitgesloten. Het gaat om een tijdelijke ontwikkeling en in het ontwerp van het woonpark wordt rekening gehouden met maatregelen om negatieve gevolgen voor het woon- en leefklimaat tegen te gaan.

Voorwaarden vergunning

Zo wordt bij de huisvesting voor arbeidsmigranten alleen samengewerkt met gecertificeerde uitzendorganisaties. Ook komt er een beheersplan met gedragsregels, 24-uurs bewaking door twee beheerders en cameratoezicht. En dat zijn slechts een aantal van de voorwaarden die zijn gesteld ten gunste van omwonenden

Vergunning voor 10 jaar

De vergunning wordt verleend voor een periode van 10 jaar. Die gaat in nadat de huisvesting daadwerkelijk in gebruik is genomen. Op het terrein worden ook diverse gemeenschappelijke functies ingericht, zoals een receptie, wasserette, sportvoorziening (fitness) en fietsenstalling. Verder komen er twee beheerdersruimten, voldoende parkeerplaatsen, recreatie en sportvelden. Om de Oostbuurtseweg zo min mogelijk extra te belasten, wordt het verkeer via een ventweg aan de zijde van de provinciale weg geleid.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster