Vorige

Waterschap niet aansprakelijk voor schade aan irissen na clusterbuien 2021

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hoeft bloembollenbedrijf Maveridge in Sint Maarten geen schadevergoeding te betalen. Die laatste had verzopen irissen, ruim twee ton schade, na de clusterbuien van juni 2021. De kweker eiste bij de rechtbank een schadevergoeding omdat het schap te kort zou zijn geschoten in haar zorgplicht.

De rechtbank in Alkmaar oordeelde op 27 december in de uitspraak dat de tekortkoming van het waterschap HHNK niet vast is te komen te staan. De irissen in de Zijper polder stonden na de buien op vrijdag 18 en zaterdag 19 juni 2021 onder water en dit leidde tot het te vroeg afsterven. Volgens het bloembollenbedrijf heeft HHNK niet, laat staan voldoende adequaat gereageerd op de door het KNMI afgekondigde waarschuwingscodes en op overlastmeldingen. Niet alle watersystemen functioneerden volgens het bedrijf naar behoren waardoor overtollig water niet (goed) afliep naar de bergingslocaties.

Onrechtmatig

Van de 28 bergingslocaties functioneerden er 15 onvoldoende of slecht, waaronder de waterberging ‘Zijpermolen’, aldus Maveridge. ‘HHNK is tekortgeschoten in het zorgdragen voor een goede door- en afvoer in de sloten. Het laten dichtgroeien van sloten door waterplanten heeft in het getroffen gebied mede in een slechte, althans onvoldoende waterafvoer geresulteerd.’  Volgens Maveridge heeft HHNK onrechtmatig gehandeld door zijn zorgplicht te schenden.

Op orde

HHNK erkent een zorgplicht te hebben, maar betwistte bij de rechtbank deze te hebben geschonden. Het schap heeft haar handelen na de wateroverlast geëvalueerd en zegt dat ze de overlast niet had kunnen voorkomen; het watersysteem was wettelijk op orde en het functioneerde over het geheel genomen goed. Het schap gaf aan dat ze wel enkele verbeterpunten heeft gesignaleerd, maar daaruit volgt niet dat het schap haar zorgplicht zou hebben geschonden. De rechter oordeelt dat die algemene conclusie van het schap niet wegneemt dat HHNK mogelijk op onderdelen en/of ten aanzien van bepaalde gebieden wel zijn zorgplicht heeft geschonden en keek daarom specifiek naar de verwijten van Maveridge.

Opboksen

De rechtbank heeft de aantijgingen van Maveridge uitgezocht. Het staat volgens de rechtbank vast dat het HHNK over het algemeen deed wat mogelijk was, maar simpelweg niet op kon boksen tegen een reeks regenbuien die uiteindelijk gelijk stonden aan tweemaal de gemiddelde neerslag in de gehele maand juni en eens in de vierhonderd jaar voorkomen. Ze oordeelt dat het niet aantoonbaar is dat HHNK direct verantwoordelijk is voor de door Maveridge geleden schade. Maveridge heeft nog geen beslissing heeft genomen over een eventueel hoger beroep.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster