Vorige

Topambtenaar Keijzer-Baldé: alleen overheidssteun als het echt nodig is.

Beeld
Shutterstock

In de transitie naar een duurzame economie hoeven energie-intensieve sectoren zoals de glastuinbouw niet per definitie te rekenen op overheidssteun, zegt waarnemend secretaris-generaal Gerdine Keijzer-Baldé van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op persoonlijke titel. Glastuinbouw Nederland reageert verbaasd.

Gerdine Keijzer-Baldé van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ging deze week in haar nieuwjaarsartikel in op de transitie van een economie die afhankelijk is van aardgas naar een duurzame economie. Volgens haar maken de naar verwachting structureel hoge gasprijzen deze onvermijdelijke transformatie van de economie nog urgenter. De Nederlandse overheid moet zich daarbij niet focussen op het behoud van een specifieke sectorstructuur. Overheidssteun moet aansluiten bij de verduurzamingsopgave en andere lange termijn doelstellingen van het kabinet. Hierbij is het volgens Keijzer-Baldé van belang rekening te houden met uitvoerbaarheid, een gelijk speelveld op Europees niveau en strategische autonomie (behoud van cruciale Nederlandse bedrijven) bij het verlenen van eventuele steun. Samengevat: De steun moet gericht zijn op bedrijven die het echt nodig hebben.

Keijzer-Baldé weet dat waardevolle kennis en kapitaal verloren kan gaan als de overheid bedrijven niet in deze overgangsperiode financieel steunt, maar tegelijkertijd is volgens haar het zeer kostbaar om bedrijven voor een lange periode te steunen. Daarbij dempt het een aantal belangrijke prikkels: het besparen van gas, en het aanwenden van financiële buffers voor onverwachte tegenvallers.

Verbaasd

Branchevereniging Glastuinbouw Nederland blijft rekenen op hulp van de overheid. De branchevereniging is verbaasd over de inhoud van de publicatie van Keijzer-Baldé, zo’n 1,5 maand nadat de sector en de rijksoverheid waaronder ook het Ministerie van EZK hun handtekening hebben gezet onder het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 met het doel om ook de komende jaren te werken aan maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming van de glastuinbouw. 

Om de verduurzaming door te zetten en zelfs te versnellen, vraagt de sector niet om financiële steun, aldus Glastuinbouw Nederland, maar om passend en stimulerend beleid van de rijksoverheid. Zoals o.a.: 

  • 1.    Aanpassing van de SDE-systematiek voor bestaande duurzame projecten met een correctieregeling duurzame warmte. Koppel deze subsidie los van de gasprijs.  
  • 2.    Een oplossing van de problemen rondom de fiscale stimulans van elektrificatie en de beperkte netcapaciteit in bijna het hele land.
  • 3.    Stimuleringsregelingen voor de industrie om op korte termijn meer externe CO2 aan de glastuinbouw te gaan leveren.
  • 4.    Een snellere vergunningverlening bij duurzame projecten.

Ondernemers in de glastuinbouw zijn volgens de branchevereniging aanjagers van energie-innovaties, denk daarbij aan geothermie, elektrificatie, biomassa en LED-verlichting. Zij hebben hierin volop geïnvesteerd uit eigen middelen met ondersteuning van de overheid.

Waterstof

Keijzer – Baldé stelt in haar artikel dat Nederland door zijn gasinfrastructuur een voordelige positie heeft om voorop te lopen in de overgang naar waterstof. Dat biedt de kans om een leidende rol te spelen en een duurzame industrie in Nederland en Europa te creëren. Lees hier het volledige nieuwjaarsartikel dat waarnemend secretaris-generaal Gerdine Keijzer-Baldé van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op eigen titel schreef. Het verscheen in Economisch Statistische Berichten (ESB).

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster