Vorige

SALTA clustert kennis verzilting

Beeld
René Faas

Nederlandse kennisinstellingen, overheid, onderwijs en bedrijfsleven bundelen de krachten rond verzilting en zoetwatervoorziening in de kuststrook in SALTA (Institute for Agriculture in Salinizing Deltas). SALTA heeft tot doel oplossingen aan te reiken voor de toenemende verzilting van de binnendijkse gebieden langs de kust.

In de week van 14-17 november zal SALTA ‘on tour’ gaan en in elke kustprovincie, inclusief Flevoland, een bijeenkomst voor geïnteresseerde partijen organiseren. SALTA gaat een samenhangende Kennisagenda opstellen, onderzoeksprojecten genereren, het onderwijs betrekken en voorlichting geven aan gebruikers. Onderzoek en projecten moeten leiden tot een duidelijk handelingsperspectief voor boeren en tuinders, waterbeheerders en andere grondgebruikers. Praktijkcoaches zullen ondersteuning geven.

Structuur en opbrengst

Door de zeespiegelstijging, bodemdaling en afnemende aanvoer van water naar de kustprovincies zal het effect van verzilting toenemen. Verzilting heeft een negatieve invloed op de structuur van de bodem en de opbrengst van de meeste landbouwgewassen. Beperkte beschikbaarheid van zoetwater voor irrigatie versterkt de impact. Oplossingen om de schade door verzilting te beperken zijn onder meer een beter bodembeheer, aangepaste irrigatie en drainage en de teelt van tolerante variëteiten. Als reguliere teelten niet meer mogelijk zijn, dan komt transitie naar zoutminnende gewassen of aquacultuur in beeld.

35 bedrijven

SALTA zal worden geleid door Peter Prins (algemeen directeur) en Arjen de Vos (wetenschappelijk directeur). Beiden hebben ruime ervaring met verzilting, zowel in Nederland als in het buitenland. Op dit moment zijn 35 bedrijven en organisaties aangesloten. Deltares, WUR, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Hogeschool van Hall Larenstein, Vrije Universiteit Amsterdam, HZ University of Applied Sciences stellen, als ‘founding partners’, experts beschikbaar voor de uitvoerende taken van het nieuwe instituut.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster