Vorige

Rijksaanpak arbeidskrapte mist oplossingen voor komend oogstseizoen

Beeld
Peter van Leth

In de Rijksaanpak arbeidskrapte ontbreekt handelingsperspectief voor komend oogstseizoen. Meer acties om urgente problemen op te lossen zijn snel nodig, zo constateert Glastuinbouw Nederland. 

Namens de ministers Adriaansens (EZK), Schouten (Participatie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair Onderwijs) en Helder (Langdurige Zorg) heeft minister Van Gennip (SZW) haar aanpak voor deze arbeidsmarktkrapte gepresenteerd. De aanpak richt zich op het verkleinen van de vraag naar arbeid, het vergroten van het aanbod en het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod, waarbij nadrukkelijk een beroep op werkgevers wordt gedaan.

Glastuinbouw Nederland waardeert de aandacht die het kabinet heeft voor de problemen op de arbeidsmarkt. Maar zoals minister Van Gennip zelf ook al aangeeft, gaan de acties de urgente problemen niet oplossen. Het lijken vooral theoretische verkenningen van wat het Rijk in de toekomst op het terrein van de arbeidsmarkt kan doen. Het kabinet moet daarbij niet alleen op kenniswerk voor arbeidsmigratie focussen, maar ook vakmensen voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw waarderen.

Creëer aanbod voor de glastuinbouw

Internationale werknemers blijven echter onmisbaar, zeker voor het seizoenswerk waarvoor onvoldoende Nederlandse werknemers te vinden zijn. Bij voorkeur komen deze mensen van binnen de EU. Maar als die er onvoldoende zijn, moet het aanbod van werknemers van buiten de EU moet worden vergroot. Minister Van Gennip houdt die deur voorlopig dicht en verwijst naar het aantal mensen zonder werk in Europa. 

Het verruimen van de bijverdiengrenzen voor uitkeringsgerechtigden is daarvoor een goede eerste stap. Maar ook veel meer inzet van gemeenten gericht op activering van uitkering naar werk is nodig. Glastuinbouw Nederland kan niet genoeg benadrukken dat de sector gemotiveerde werknemers nodig heeft, op alle niveaus. Motivatie is daarbij van groot belang; gewasverzorging, plukken en oogsten moet je kunnen en moet je willen. Voor deze teelt- en oogstwerkzaamheden nemen ondernemers in het seizoen vooral internationale werknemers in dienst, die beschikbaar en aantoonbaar geschikt zijn.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster