Vorige

PVV-motie ‘one out, all out’-principe aangenomen

Beeld
shutterstock

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van Hidde Heutink (PVV) waarin hij de regering vraagt om in Brussel te pleiten voor het schrappen van het ‘one out, all out’-principe ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water.

Het ‘one out, all out’-principe betekent dat de waterkwaliteit van een waterlichaam onvoldoende is als één onderdeel niet voldoet aan de gestelde norm. Op dit moment wordt volgens de minister ongeveer 75 procent van de doelen van de KRW gehaald, maar in elk water zit minstens één stof die niet voldoet. Daarom voldoet geen enkel waterlichaam aan alle normen.

Kans op meer rechtzaken

Heutink stelt in de motie dat het blijven vasthouden aan ‘one out, all out’-principe de kans op rechtszaken aanzienlijk vergroot. De PVV is van mening dat de overschrijding van één stof geen aanleiding mag zijn om het water volledig af te keuren. Ook andere Kamerleden uitten eerder al in het Wetgevingsoverleg van maandag 29 januari hun zorgen over het tijdig halen van de doelen van de KWR. Naast PVV zien ook NSC en BBB het one out, all out’-principe liever verdwijnen.

Medicijnresten en middelen

Tijdens het wetgevingsoverleg zeiden GroenLinks/PvdA, D66 en PvdD dat bij het halen van de KRW-doelen een belangrijke rol is weggelegd voor agrariërs. BBB wees erop dat er jaarlijks 190 ton aan medicijnresten en 17 ton aan gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomt. D66 gaf daarop aan dat er zeker veel moet gebeuren aan de medicijnresten, maar dat het ook gaat om de giftigheid ervan. De PVV vraagt de minister in Brussel te lobbyen om te zorgen dat er minder vervuild water ons land binnenstroomt.

Geen meerderheid in Brussel mogelijk

De minister van Infrastructuur en Waterstaat reageerde op de motie van Heutink dat Nederland voor het schrappen van de ‘one out, all out’-principe geen meerderheid kan krijgen in Brussel. De minister wil inzetten op een monitoringssysteem dat inzichtelijk maakt wat de bereikte voortuitgang van de waterkwaliteit is. De Unie van Waterschappen steunen de reactie van minister Mark Harbers op de motie van Heutink.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster