Vorige

Pilot ‘Aanpak Zon op Waterbassins’ van start

Tekst
Beeld
Next Garden

Vrijdag 11 maart is de pilot ’aanpak zon op waterbassins’ gestart. Het moet leiden tot 89 GWh zonne-energie op waterbassins in 2030. Gemeenten, Greenport West-Holland en Energie Samen Zuid-Holland willen via de pilot invulling geven aan ambities uit de Regionale Energiestrategie (RES) Rotterdam Den Haag en het EnergieAkkoord Greenport West-Holland.

De partijen in RES Rotterdam Den Haag hebben de ambitie om 89 GWh met zonne-energie op waterbassins te realiseren. Om de tussentijdse doelstelling in 2025 van 57 GWh te halen is actieve ondersteuning en meer samenwerking nodig. Daarmee is op vrijdag 11 maart met het pilotproject’aanpak zon op waterbassins’ gestart.

Potentie van Zon op Waterbassins

In de RES-regio Rotterdam Den Haag zijn 1482 waterbassins aanwezig, in verschillende grootte en omvang. Van de totaaloppervlakte van de waterbassins is het uitgangspunt gehanteerd dat 30% hiervan als netto oppervlakte voor zonne-energie gebruikt kan worden. Voor de gehele regio is de potentie berekend op 104,7 GWh. Hiervan moet ca. 85% benut worden om aan de doelstelling in 2030 te kunnen voldoen, namelijk 89 GWh.

De aanpak

Greenport West-Holland heeft in samenwerking met Energie Samen Zuid-Holland het initiatief genomen een versnellingsaanpak te ontwikkelen. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan de ambitie in de RES en het streven naar 50% lokaal eigendom voor duurzame energieprojecten, in lijn met het klimaatakkoord. De aanpak bestaat uit drie fasen met tussentijdse evaluatiemomenten:

Fase 1: pilots
In de pilotfase wordt voor vier tuinders in de regio de haalbaarheid in kaart gebracht voor zonne-energie op waterbassins. Dit resulteert in een advies per locatie over de technische en financiële mogelijkheden, lessen voor opschaling en kennis over belemmeringen en de scheppen van de juiste randvoorwaarden door gemeenten en betrokken partijen.
De werkzaamheden in deze fase worden financieel ondersteund door de gemeenten Westland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Brielle en Westvoorne en door Greenport West Holland. Zij stellen de benodigde middelen en kennis beschikbaar en spannen zij zich in om de juiste randvoorwaarden in gemeentelijk beleid te organiseren.

Fase 2: opschaling
In 2023 worden de uitkomsten uit de pilotfase gebruikt voor opschaling in 10 projecten. Doel is een positieve investeringsbeslissing voor het einde van 2023, zodat die projecten uiterlijk in 2024 gerealiseerd kunnen worden. In deze fase zal ook blijken of de juiste randvoorwaarden gerealiseerd zijn om grootschalige uitrol mogelijk te maken.

Fase 3: uitrollen
In de periode 2024 – 2030 moeten er op ongeveer 300 waterbassins in de regio drijvende zonneparken gerealiseerd worden. Voorwaarde voor het succesvol realiseren is dat het flankerend beleid op orde moet zijn en er helderheid moet zijn over kansrijke financiële en juridische mogelijkheden.

Samenwerking en subsidie

Indien u meer wilt weten kunt u contact opnemen met uw gemeente, Greenport West-Holland of Energie Samen Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft onlangs besloten de subsidieregeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ te verbreden. Ook voor het overdekken van waterbassins en parkeerterreinen met zonnepanelen is voortaan subsidie beschikbaar. Het subsidiebedrag voor zonnepanelen op hemelwaterbassins is vastgesteld op 130 euro, per kilowattpiek. Dit bedrag gaat uit van het terugbrengen van de terugverdientijden van een installatie. Bij een gemiddeld groot hemelwaterbassin stelt de provincie de terugverdientijd van 13,5 naar 11 jaar terug te brengen.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster