Vorige

Pas in loop van 2024 certificeringsplicht uitzendbureaus

Beeld
Shutterstock

Het wetsvoorstel verplichte certificering wordt in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer verzonden. In 2024 moeten alle uitzendbureaus een certificaat aanvragen. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 24 november aan de Tweede Kamer geschreven. Dit wetsvoorstel zorgt voor goede werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten.

„Te veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn. Mensen die hier komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal: overheid, werkgevers en uitzendbureaus. Het wetsvoorstel verplichte certificering zorgt voor de aanpak van malafide uitzendbureaus. Een belangrijk onderdeel in de gehele aanpak. Daarom wil ik haast maken met de invoering van dit wetsvoorstel.”

Voor het uitgeven van certificaten wordt komend jaar een nieuwe organisatie opgericht die in de zomer van 2024 operationeel moet zijn. Om te bereiken dat uitzendbureaus zo vroeg mogelijk een certificaat aanvragen, kunnen ze via een ingroeimodel voor 1 augustus 2024 een certificaat aanvragen. Daarvoor moet het uitzendbureau voldoen aan de eisen voor het certificaat.

Uitbreiding Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie wordt vanaf 2023 uitgebreid om te handhaven op de certificeringsplicht. De Arbeidsinspectie kan pas handhaven als alle uitzendbureaus in staat zijn gesteld om een certificaat te krijgen. Dat zal, afhankelijk van de parlementaire behandeling en de uitvoering, op 1 januari 2025 zijn. Vanaf dat moment krijgen uitzendbureaus die zonder certificaten arbeidskrachten (waaronder arbeidsmigranten) beschikbaar stellen, een boete. Ook inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen een boete krijgen.

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):