Vorige

KAVB-erevoorzitter Sjaak Langeslag overleden

Beeld
Greenity

Op 29 november is rasbestuurder en oud-KAVB-voorzitter Sjaak Langeslag op 69-jarige leeftijd overleden. Hij was ruim 21 jaar algemeen voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur. Bij zijn afscheid in 2013 werd hij benoemd tot erevoorzitter en ontving hij de gouden KAVB-speld.

In 1992 werd Sjaak Langeslag benoemd tot fulltime voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Met zijn enthousiasme en energie ging hij aan de slag op tal van terreinen. Het onderwerp gewasbescherming liep van begin tot eind als een rode draad door zijn voorzitterschap heen. Met zijn grote kennis over dit onderwerp wist hij ondernemers te overtuigen dat maatregelen nodig waren. Zo stond hij aan de wieg van het sectorbrede Milieuplatform. Tegelijkertijd hield hij in overleg met de overheden het ondernemersbelang zeer goed voor ogen. Later werd hij ook benoemd tot portefeuillehouder gewasbescherming van LTO. Vanuit deze positie was hij de directe gesprekspartner voor politiek en overheid op het gebied van gewasbescherming voor alle open teelten.

Onderzoek en innovatie

Een van de andere onderwerpen waar hij tijdens zijn voorzitterschap aan heeft gewerkt, was het stimuleren van onderzoek en innovatie. Ook was hij bestuurslid van het Internationaal Bloembollencentrum (IBC), destijds de organisatie die de internationale promotie van bloembollen en bolbloemen voor de Nederlandse bloembollenkwekers en -handelaren verzorgde. In die tijd was hij als voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) ook nauw betrokken bij de organisatie van de Floriade 2002 in Vijfhuizen. Ook de onderwerpen productkwaliteit en fytosanitaire zaken zaten in zijn portefeuille. Zo was hij gedurende een groot aantal jaar algemeen en dagelijks bestuurslid van de Bloembollenkeuringsdienst. Kortstondig, in 1986, was Langeslag directeur van de Hogere Tuinbouwschool Den Bosch.

Hoogheemraad

In maart 2013, bij zijn afscheid afscheid als algemeen voorzitter van de KAVB, werd nam Sjaak Langeslag benoemd tot erevoorzitter, een waardering die slechts twee andere voorzitters eerder ten deel viel. Langeslag bleef daarna actief als bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Rijnland waar hij in 2015 werd benoemd tot hoogheemraad.

Het afscheid van Sjaak Langeslag heeft afgelopen weekend in besloten kring plaatsgevonden.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster