Vorige

Ook draagvlak handel voor activiteiten Bloemenbureau

Beeld
Bloemenbureau Holland

Handelsbedrijven hebben in meerderheid (74%) ingestemd met de invoering van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de collectieve activiteiten van Bloemenbureau Holland. Daarmee is er voldoende draagvlak onder kwekers en handelaren. Kwekers stemden vorig jaar al met 78% voor een AVV. Als ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) later dit jaar akkoord gaat, dan is de AVV vanaf 1 januari 2025 van kracht.

Handelaren in bloemen en planten konden zich twee weken lang (tot en met 28 januari jl.) uitspreken over de invoering van een AVV. Zowel in de omzet die de bedrijven vertegenwoordigen als in absolute aantallen zijn er in de drie handelscategorieën groot, middel en klein voldoende geldige stemmen uitgebracht voor het vereiste draagvlak voor een AVV voor de activiteiten van BBH. Met een AVV dragen kwekers en handelaren bij aan de collectieve marketing- en communicatieactiviteiten van Bloemenbureau Holland.

Yvonne Watzdorf, directeur BBH, zegt heel blij te zijn met de steun van de handel voor BBH. „In de eerste week waren er nog iets te weinig stemmen uitgebracht, daarom hebben we de draagvlaktoets met een week verlengd. De tweede week is het aantal stemmen bijna verdubbeld. Het is heel fijn dat een grote groep mensen zich heeft uitgesproken voor BBH.”

Een tweederde meerderheid was in de drie categorieën vereist. In april vorig jaar brachten de handelaren in alle drie de categorieën te weinig stemmen uit. Daardoor was er toen geen draagvlak onder de handel voor een AVV. Kwekers zeiden toen wel ‘ja’ tegen een AVV. Daarom werd besloten om voor de handel een nieuwe toets te houden.

Definitief besluit in najaar

Met de uitslag van de recente toets onder handelaren is er voldoende draagvlak om deze namens kwekers en handelaren over te dragen aan de BO Sierteelt. De brancheorganisatie dient de aanvraag voor de AVV vervolgens in bij het ministerie van LNV. LNV vraagt toestemming aan Brussel. LNV neemt uiteindelijk in het najaar het definitieve besluit over een AVV voor de activiteiten van BBH.

In de beleving van Watzdorf was de draagvlaktoets de grootste hobbel. De BO Sierteelt kan aan LNV overleggen dat er onder kwekers en handelaren draagvlak is voor een AVV. „Dat helpt in de ondersteuning van de aanvraag. Maar effectief moet LNV nog wel toestemming geven.”

De AVV geldt voor een periode van drie jaar, van 1 januari 2025 tot en met eind 2027. Voor een volgende periode moet er weer een nieuwe draagvlaktoets plaatsvinden. „Toen ik anderhalf jaar geleden begon was er te weinig interactie met onze achterban. Tegelijkertijd hadden kwekers en handelaren andere behoeften. Waar iedereen het in gesprekken over eens is, is dat we als sector collectief naar buiten moeten treden. Iedereen is het eens over een koerswijziging van BBH. Ik hoop dat we de komende drie jaar dingen doen waar mensen heel tevreden over zijn waardoor de aanvraag voor een volgende AVV veel gemakkelijker gaat.”

RFH is zeer verheugd

De afgelopen jaren (en ook dit jaar nog) inde Royal FloraHolland de gelden voor BBH. De veiling wilde dat niet meer doen omdat ze van sommige kwekers te horen kreeg dat ze door de inning voor BBH te duur was. Bovendien stoorde RFH zich aan freeriders. Ceo Steven van Schilfgaarde: „We zijn zeer verheugd dat ook de handel met ruime meerderheid heeft ingestemd. De nieuwe koers van BBH wordt hiermee zowel door kwekers als handel breed ondersteund. BBH is al gestart met sectorcommunicatie gericht op het positief beïnvloeden van de publieke opinie over de Nederlandse sierteeltsector. Dat is cruciaal voor de ontwikkeling van het voor Nederland zeer belangrijke sierteeltcluster. Een AVV is steeds onze inzet geweest.”

BBH buigt zich over hoe het als de AVV komend jaar een feit is het geld voor de collectieve activiteiten int. BBH gaat dit jaar sowieso het eigen ERP-systeem uitbreiden met een module voor het voeren van een debiteurenadministratie. Mogelijk gaat BBH zelf innen. De daadwerkelijke inning zou ook via een administratiekantoor kunnen. Een administratiekantoor int ook het geld voor onderzoek voor Glastuinbouw Nederland en KAVB. Dat kantoor zou dat ook voor BBH kunnen doen. Of misschien wordt het een combi van zelf innen en uitbesteden aan een kantoor, aldus Watzdorf.

Bloemenbureau Holland ontwikkelde in 2023 een nieuwe koers, die in 2024 is ingezet. Er is gestart met sectorcommunicatie gericht op het positief beïnvloeden van de publieke opinie over de Nederlandse sierteeltsector. Hier lees je meer over de nieuwe koers van BBH. Yvonne Watzdorf blijft de komende jaren aan BBH verbonden. „Ik ben geselecteerd voor BBH omdat ik me veel met crisis-management bezig hield. De donkere wolk is overgedreven, maar we zijn nog lang niet klaar”, zegt Watzdorf doelend op de nieuwe koers van BBH waar veel andere kennis en kunde voor nodig is.

Wat betalen handelaren en kwekers als AVV doorgaat?

Nu betalen handelsbedrijven 0,19 tot 0,06% over staffels van hun inkoopwaarde die ze via de veiling realiseren. De nieuwe heffingsgrondslag kent drie staffels: 0,06% over de eerste € 33 miljoen totale verkoopomzet, gevolgd door 0,05% over de verkoopomzet tussen € 33 miljoen en € 150 miljoen. Daarboven geldt een tarief van 0,03% over de geconsolideerde verkoopomzet. De totale bijdrage van de handel aan collectieve consumentenmarketing en -communicatie blijft bij benadering gelijk. 

Bepaald is dat handelsbedrijven over hun totale omzet meebetalen aan de activiteiten van BBH als ze minimaal 50% van hun verkoopwaarde realiseren met kamerplanten en snijbloemen. Zitten ze onder de 50% betalen ze niks. Heijl en Watzdorf gaan ervan uit dat bedrijven die voor minimaal 50% aan kamerplanten en snijbloemen doen genoeg profiteren van de collectieve activiteiten van BBH. De restitutie-regeling is verdisconteerd in de heffingsgrondslag.

Freeriders

Een van de voorwaarden voor de avv is tevens dat bedrijven met een omzet onder de €300.000,- niet onder de AVV vallen.

Snijbloemenkwekers en potplantenkwekers betalen nu 0,20% over de omzet die ze via RFH realiseren. Onder een AVV betalen ze 0,20% over hun omzet.

Als de avv een feit is, blijven er freeriders. Buitenlandse kwekers die via RFH handelen, dragen bij. De Nederlandse overheid mag opleggingen doen aan via Nederlandse bedrijven verhandelde producten. Buitenlandse kwekers die niet via RFH handelen, boom- en bollenkwekers, kwekers van tuinplanten en veredelaars dragen in de beoogde avv niet bij. Daarnaast zijn er kwekers met een omzet van minder dan 100.000 euro en de handelaren met een omzet van minder dan €300.000,- die niet hoeven bij te dragen.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster