Vorige

NVWA: Zorgen over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Beeld
Vakblad voor de Bloemisterij

De NVWA constateert na 500 inspecties dat een derde  van de bezochte telers zich onvoldoende houdt aan de geldende wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. De NVWA vindt dat zorgwekkend aangezien de naleving al langere tijd niet verbeterd is en gaat hierover in gesprek met brancheorganisaties.

De NVWA voerde in 2022 ruim 500 controles uit naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De inspecties vonden plaats in de akkerbouw, bloembollenteelt, fruitteelt, groenteteelt, sierteelt en onder loonwerkers. De NVWA constateert al jaren een lage naleving op het gebied van gewasbescherming wat volgens de instantie duidt op een structureel probleem.

De uitgevoerde controles in 2022 leren dat ongeveer twee derde van de geïnspecteerde telers zich voldoende houdt aan de geldende wet- en regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. Een derde van de geïnspecteerde telers doet dit niet.

Zorgen

De uitslag van de inspecties in 2022 baart de NVWA zorgen gezien de risico’s van het buiten het perceel terechtkomen van middelen in het oppervlaktewater, natuur of leefomgeving. Hierdoor kunnen direct risico’s voor mens, dier en milieu ontstaan zoals de verontreiniging van het water en de gezondheid van omwonenden en de teler zelf. Gelukkig houdt het grootste deel van de geïnspecteerde telers zich wel aan de regels, aldus de NVWA. Ze stelt dat telers zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de regels. Denk daarbij aan het juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens de gestelde voorschriften om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen buiten het perceel terechtkomen en daardoor risico’s geven.

De NVWA is met de brancheorganisaties in gesprek hoe de teler de naleving kan verbeteren  Daarnaast wordt gekeken naar andere vormen van toezicht zoals intensievere samenwerking met andere handhavingspartners zoals waterschap en omgevingsdienst of strenger straffen en het verkennen van de mogelijkheden voor actieve openbaarmaking.

Overtredingen bij handel in gewasbeschermingsmiddelen

De NVWA voerde in 2022 ook controles uit in de handelsketen; bij import, distributeurs en verkoop van online platformen. Ook deze nalevingscijfers zijn volgens haar zorgwekkend, vanwege potentiële risico’s van het gebruik van in EU verboden of niet in Nederland toegelaten middelen. Zo is er bij import sprake van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden die werden aangetroffen variërend van 1 kg tot 40 ton. Verder zijn er meer dan 1.000 advertenties met niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen verwijderd die online werden aangeboden aan particulieren.

Om de illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen te beperken heeft de NVWA in 2023 een aanpak opgesteld om de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen aan te pakken. De komende jaren zullen meer inspecties op illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Hierbij zal de NVWA nauw samenwerken met andere handhavingspartners, zowel nationaal als internationaal. Hierbij wordt de gehele handelsketen onderzocht, van de producent tot de gebruiker.

Op de website van de NVWA staat meer over de inspecties van 2022.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster