Vorige

NVWA: Kwart in de fout bij controle toepassing spuitapparatuur

De NVWA heeft in 2022 totaal 154 toepassingsinspecties uitgevoerd in de buitenteelt van land- en tuinbouwgewassen. Ze keek met name of de regels die gelden bij de toepassingen van spuitapparatuur werden nageleefd. Het percentage inspecties waarbij de regels werden nageleefd was 76%.

Het gaat hier om het NVWA-rapport ‘Inspectieresultaten toepassing van gewasbeschermingsmiddelen 2022 in de buitenteelt van land- en tuinbouwgewassen’. De NVWA voerde de inspecties ter plekke uit tijdens de bespuiting of andere toepassing. Het ging om de gewasgroepen akkerbouw, bloembollen, fruitteelt, groenteteelt, loonwerkers en de gewasgroep ‘sierteelt’ waar de buitenteelt van vaste planten, bloemisterij- en/of boomkwekerijgewassen onder vallen. De resultaten per gewasgroep waren heel verschillend.

Controle driftreductie

De controles waren dus vooral gericht of men zich hield aan het wettelijk gebruiksvoorschrift van de middelen waarin vaak aanvullende (toepassings)voorwaarden staan. Een voorbeeld hiervan is dat een middel alleen mag worden toegepast met bepaalde driftreducerende spuittechnieken. De NVWA-controleurs controleren of telers zich hieraan houden op het moment dat ze het middel toepassen. Bij 18 van de 146 inspecties was dat niet het geval. Negen keer werd er geen gebruik gemaakt van een techniek die minimaal 75% driftreductie haalt. Ook werd 8 keer geen kantdop gebruikt langs een oppervlaktewaterlichaam. Eén keer zag de NVWA dat de brede teeltvrije zone niet werd aangehouden.

Gebruiksvoorschriften

Bij 17 van 154 inspecties constateerde de NVWA overtredingen van de gebruiksvoorschriften. Het ging om het gebruik van niet toegelaten middelen of het gebruik van middelen in strijd met het wettelijk gebruiksvoorschrift. De meest voorkomende overtreding (10 keer) was het niet voldoen aan de gestelde eisen voor driftreductie. Twee keer zag men dat een niet in de teelt toegelaten middel werd toegepast. Ook zag men twee keer dat er een niet in Nederland toegelaten middel werd gebruikt. Verder werd ook één keer schoonmaakazijn als onkruidbestrijdingsmiddel gebruikt.

Gewasgroep ‘Sierteelt’ meeste overtredingen

De resultaten per gewasgroep waren heel verschillend. Zo werden er in de akkerbouw 53 inspecties uitgevoerd en kregen 9 gevallen een interventie rapport van bevindingen en/of een schriftelijke waarschuwing. Dat is 17 procent. In de bloembollenteelt zijn 33 inspecties gedaan waarbij er 3 keer een overtreding werd geconstateerd of een waarschuwing gegeven. Bij de gewasgroep ‘sierteelt’ waar de buitenteelt van vaste planten, bloemisterij- en/of boomkwekerijgewassen onder vallen, was het slechtst gesteld. Daar kregen 7 van de 9 inspecties een interventierapport of waarschuwing.

De rapporten

De cijfers komen uit de gepubliceerde inspectieresultaten Gewasbeschermingsmiddelen 2022 van de NVWA waarvan de ‘Inspectieresultaten toepassing van gewasbeschermingsmiddelen 2022 in de buitenteelt van land- en tuinbouwgewassen’ er één is. Ook publiceerde ze de ‘Inspectieresultaten gewasbescherming bij sierteelt onbedekt 2022’ waar de controles lagen bij bloemen, bomen en vaste planten. Van de 134 inspecties waren er 71 akkoord en 63 niet akkoord. Het percentage inspecties waarbij de regels goed werden nageleefd is bij deze groep gedaald: van 82% in 2017 naar 61% in 2022. Uit de ‘Inspectieresultaten gewasbescherming bij sierteelt onder glas 2022’ blijkt dat de NVWA 25 inspecties heeft uitgevoerd. Bij 18 daarvan constateerde de NVWA een of meerdere overtredingen. Het naleefpercentage daar was dus maar 28%.

‘Zorgwekkend’

De NVWA vindt het zorgwekkende cijfers aangezien de naleving al langere tijd niet verbeterd is. Ze is daarom in gesprek met brancheorganisaties over hoe de teler de naleving kan verbeteren. Ook kijkt men naar intensievere samenwerking met andere handhavingspartners, zoals waterschap en omgevingsdienst, of strenger straffen, net als het verkennen van de mogelijkheden voor actieve openbaarmaking.

Op de website van de NVWA staat meer over de inspecties van 2022.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster