Vorige

Nieuw college Hoogheemraadschap van Delfland

Beeld
Hoogheemraadschap Delfland

Het nieuwe college van Delfland bestaat uit bestuurders van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen. Zij zijn 1 juni voorgedragen en geïnstalleerd tijdens de verenigde vergadering. Echter, tijdens de vergadering werd meteen door vier partijen een motie van afkeuring ingediend over de totstandkoming van het nieuwe college.

In het nieuwe college, ofwel dagelijks bestuur, zit voor BBB Robert Tieman, voor VVD Peter Ouwendijk, voor CDA/CU-SGP Manita Koop en voor Natuurterreinen Stijn van Boxmeer. Zij worden voorgedragen voor installatie tijdens de verenigde vergadering van 1 juni aanstaande. De dijkgraaf is Piet-Hein Daverveldt en secretaris-directeur Pieter Janssen blijft secretaris van dit college.

De verdeling van de portefeuilles ia als volgt: Tieman (BBB) doet Waterketen, Ouwendijk (VVD) doet Waterveiligheid & Financiën, Koop (CDA/CU-SGP) doet Waterkwantiteit en Van Boxmeer (Natuurterreinen) doet Waterkwaliteit.

Tijdens de Verenigde Vergadering van 1 juni werd echter meteen een motie van afkeuring ingediend over de totstandkoming van het nieuwe college. Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren en AWP vinden dat de nieuwe coalitie geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Om die reden en vanwege het formatieproces hebben zij de motie van afkeuring ingediend. Water Natuurlijk noemt het akkoord ‘niet inspirerend en ambitieloos’. PvdA vindt dat de nieuwe coalitie geen recht doet aan de  verkiezingsuitslag.

De nieuwe coalitie bestaande uit de BBB, de VVD, het CDA en Natuurterreinen doet geen recht aan de verkiezingsuitslag. Daarom en vanwege het formatieproces hebben Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren en AWP tijdens de Verenigde Vergadering van 1 juni 2023 een motie van afkeuring ingediend over de totstandkoming van het nieuwe college.

Coalitieakkoord

Op 25 mei bereikten de onderhandelaars van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen, samen met de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21, een coalitieakkoord bereikt ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer.’ In dit akkoord staan afspraken waar de partijen zich aan verbinden. Vanwege de urgentie is waterkwaliteit het meest concreet uitgewerkte onderdeel.

Eind 2027 moet het watersysteem van Delfland aan de vereisten van waterkwaliteit voldoen. Delfland werkt er hard aan om dit te bereiken. Aanvullend is een grotere en deels andere inspanning nodig. Bijvoorbeeld door extra te investeren in handhaving, participatie en nieuwe werkwijzen in de waterketen. Deze hogere ambities en te bereiken doelstellingen markeren een trendbreuk. Naast het onderwerp waterkwaliteit zijn ook de volgende onderwerpen in het coalitieakkoord opgenomen: klimaatverandering, natuurlijk evenwicht, waterketen en waterveiligheid. Deze onderwerpen zijn op hoofdlijnen beschreven.

Het akkoord is onder leiding van verkenner en informateur Bert Blase ontstaan en wordt gedragen door acht fracties, maar waarbij alle partijen hun inbreng hebben kunnen doen.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster