Vorige

LTO vreest einde landbouw Drenthe

Beeld
Hortipoint

De plannen voor het landschap in de Drents-Friese grensstreek bedreigen volgens LTO Noord de landbouw in die streek, die de gemeenten Westerveld, Midden-Drenthe en Oost- en Weststellingwerf omvat. Het is een belangrijk gebied voor de lelieteelt. Uit de concept-landschapsvisie die eerder deze maand is gepresenteerd, blijkt volgens LTO Noord dat er in 2050 geen ruimte meer is voor gangbare landbouw.

In de landschapsvisie van de Stuurgroep Organisatie Regionaal Landschap Drents-Friese grensstreek ligt de focus op natuur en biodiversiteit waarbij de economie in het gebied geen plek krijgt. Natuurkernen en het landschap tussen die kernen moeten volgens de visie beter met elkaar worden verbonden, met als als doel mooier wonen, recreëren en werken. 

‘Er ontbreekt een geborgd en reëel toekomstperspectief voor de landbouw en daarmee dus ook voor de leefbaarheid op het platteland’, waarschuwt LTO Noord. In het gebied is onder agrariërs veel weerstand ontstaan en er is inmiddels een petitie tegen de visie. Daar stonden woensdagochtend al ruim zevenhonderd handtekeningen onder. De agrariërs vinden dat in de aanloop weinig met de betrokkenen is gesproken, blijkt ook uit reacties in het Dagblad van het Noorden.

Moerasgewassen

LTO Noord-regiobestuurder Arend Steenbergen vindt dat de landbouw geen volwaardige uitwerking heeft gekregen, ondanks gegevens die LTO Noord aanleverde en ondanks het feit dat LTO Noord in zowel de voorbereidende werkgroep als de stuurgroep zelf is vertegenwoordigd. Steenbergen: „Probleem is dat gemeenten over hun eigen gebied gaan, net als de parken. Die hebben niets met de input gedaan. Toen is wel toegezegd dat de landbouw terug zou komen, maar als stuurgroep zagen we de eindversie pas bij de presentatie. In de zaal zaten ook veel agrariërs, dus dat ontplofte meteen.”

Hoewel de visie een ‘inspiratiedocument’ is, vreest de belangenbehartiger dat ruimtelijke claims op agrarische grond volgen. „Die hebben ernstige gevolgen voor het toekomstperspectief van de landbouw. Er staan termen zoals natuurinclusieve landbouw, klimaatbestendige landbouw, regeneratieve landbouw, agroforestry, zonder dat duidelijk is wat dit betekent. Ook worden teelten zoals moerasgewassen genoemd, terwijl daar geen verdienmodel voor is. Het stuk is duidelijk gebaseerd op wensdenken vanuit de overheid.” 

Inspraak

Bestuurder Frank van Ass van LTO Noord-afdeling Weststellingwerf vindt de inspraak slecht geregeld. Bovendien was volgens hem het Friese deel van het Drents-Friese Wold aanvankelijk vergeten. „Wij zijn onaangenaam verrast over het feit dat er over de toekomst van ons grondgebied en onze landbouwgrond wordt gepraat en gefilosofeerd zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn. Wij hebben begrepen dat het een gezamenlijke en gedragen visie moet zijn van, voor en door alle partijen in het gehele gebied. Er wordt nu over de agrarische sector gesproken zonder agrarische ondernemers te betrekken.”

Geen gangbare landbouw meer
De afdeling Zuid-West Drenthe is bang dat in 2050 geen ruimte meer overblijft voor de gangbare landbouw in het gebied, waarin nu naar schatting de helft van de grond in gebruik is door de agrarische sector. De ondernemers zijn ‘erg ongerust’, laat LTO Noord weten. De visie een een basis voor de Drentse landschapsvisie. Er wordt door de afdelingen ook een eigen visie ingediend bij de provincie. Steenbergen: „Er is veel wanhoop onder in het gebied, vooral onder melkveehouders die nu met lage melkprijzen kampen en zich afvragen of er wel toekomst is.” De bestuurder maakt zich op voor ‘een robbertje vechten’ in de stuurgroep.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster