Vorige

LTO: ’Veel meer perspectief voor de toekomst’

Beeld
LTO Nederland

LTO Nederland is optimistisch over de gepresenteerde plannen voor de agrarische sector die in het coalitie-akkoord staan. Ook NAJK is tevreden met de plannen. LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen ziet kansen voor de sector.

LTO Nederland-voorzitter Ger Koopmans (foto) vindt het akkoord ‘het wachten waard’. Het hoofdlijnenakkoord biedt de land- en tuinbouw volgens Koopmans véél meer perspectief voor de toekomst. ’Duidelijk is dat er stevige onderhandelingen met Brussel voor de deur staan. Daarbij kan een nieuwe minister op onze volle steun rekenen.’

In het hoofdlijnenakkoord staan tal van zaken waar LTO zich in de lobby jarenlang hard voor heeft gemaakt. Zo wil de nieuwe coalitie het stikstofbeleid haalbaar en realistisch maken. Het plan is om de bufferstroken te verkleinen.

Ook is het plan om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te versterken met een structurele investering van €500 miljoen per jaar. „Dat biedt volop afzetkansen voor de boomkwekerij”, reageert Erik Stuurbrink, voorzitter van LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. „Het vergroeningsproces gaat door.”

’Hoofdlijnen waarmaken’

Daarnaast staat in het hoofdlijnenakkoord dat de rode diesel terugkomt voor boeren, tuinders en loonwerkers. Ook zal er een apart innovatieprogramma komen voor robotisering, gericht op besparen van arbeidskrachten. De nieuwe coalitie wil ook huisvesting van arbeidsmigranten op het eigen erf, waarvoor LTO pleit, mogelijk maken. „Dat klinkt allemaal positief voor onze sector”, aldus Stuurbrink, „maar het zijn nog hoofdlijnen. En het klinkt meer realistisch en haalbaar, maar het is nu aan de nieuwe coalitie om het ook waar te maken.”

LTO Nederland-voorman Koopmans noemt het ’positief’ dat het aanstaande kabinet om inzet op het daadwerkelijk meten hoe zaken in praktijk gaan; op bedrijfsniveau én in de natuur. ’Daarmee breekt dit kabinet met beleid uit het verleden waarbij het boerenerf met modellen en berekeningen benaderd werd.’

Stapeling regelgeving

Het aanpakken van de mestcrisis krijgt de hoogste prioriteit van een nieuw kabinet, zo is LTO Nederland verzekerd. Het herzien van de Nitraatrichtlijn en van de omgang met nutriënten verontreinigde gebieden vraagt volgens de belangenbehartiger om fundamentele keuzes.

’Van groot belang is om het terugdringen van de stapeling aan wet- en regelgeving zo vorm te geven dat ook in plantaardige teelten doelsturing centraal komt te staan, en we kunnen stoppen met de onwerkbare vormen van kalenderlandbouw zoals deze de laatste jaren zijn ingevoerd.’

Veel details zijn nog onduidelijk en ook de betaalbaarheid van de voornemens is nog niet helder, het is dan ook een akkoord op hoofdlijnen. Hoe de verruiming van de regels in Brussel moet worden ’afgedwongen’ is onduidelijk, net als wat de herijking van de natuurgebieden inhoudt of waar en hoe bufferstroken worden teruggeschroefd.

NAJK: ’Bewonderingswaardig’

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) kwam als één van de eersten met een reactie. ‘NAJK is blij dat er nu een hoofdlijnenakkoord gesloten is door BBB, NSC, PVV en VVD. ’Als belangenbehartiger voor de jonge boeren en tuinders vindt NAJK het bewonderingswaardig hoe deze partijen tot een akkoord zijn gekomen in een ingewikkelde tijd met grote uitdagingen, ook in de land- en tuinbouw’, schrijft de organisatie.

„Er moet nu zo snel mogelijk een nieuwe kabinet komen, zodat we samen aan de slag kunnen om toekomstperspectief te creëren voor de boeren van nu en van de toekomst”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. NAJK is erg blij dat het hoofdlijnenakkoord hier prominent aandacht aan besteed. “In onze vergrijzende sector is een sterke focus op onze toekomstige generatie boeren en tuinders hard nodig, anders gaan zij stoppen of verkassen ze naar andere landen”, meldt Meijer.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster