Vorige

Adviesraad voor Migratie verkent arbeidsmigratie

Laagbetaalde arbeidsmigrant economisch minder belangrijk dan gedacht

Beeld
Vakblad Bloemisterij

Arbeidsmigranten die eenvoudig, laagbetaald werk doen, leveren een veel minder grote bijdrage aan de economie dan gedacht. Ze kunnen het gemiddelde welvaartsniveau zelfs doen dalen. Dit concludeert de Adviesraad voor Migratie in de verkenning ’Arbeidsmigratie: Oplossing voor economie en demografie?’

De verkenning gaat uit van een jaarlijkse instroom van 50.000 extra arbeidsmigranten en is bedoeld om inzicht te bieden in de effecten van arbeidsmigratie op de beroepsbevolking, de houdbaarheid van de verzorgingsstaat en de welvaart. De verkenning biedt geen beleidsaanbevelingen, maar kan beleidsmakers helpen om een weloverwogen en onderbouwd beleid ten aanzien van arbeidsmigratie te ontwikkelen. „De vraag of arbeidsmigratie een oplossing biedt voor economie en demografie kan niet met een volmondig ja of nee worden beantwoord. Het is nu wel tijd dat de politiek keuzes gaat maken”, geeft voorzitter Monique Kremer aan. De Adviesraad Migratie is een onafhankelijk adviescollege voor de overheid.

Welvaartsgroei

Arbeidsmigranten dragen per definitie bij aan de economische groei als zij in Nederland productieve arbeid gaan verrichten. Ze dragen echter ook bij aan groei van de bevolking. Als gevolg daarvan stijgt het welvaartsniveau, gemeten als het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking, door de komst van een arbeidsmigrant veel minder sterk dan de economie hierdoor groeit.

Als de bijdrage van arbeidsmigranten aan de groei van het bbp kleiner is dan hun bijdrage aan de bevolkingsgroei kan het gemiddelde welvaartsniveau dalen. Dit gaat op als arbeidsmigranten worden ingezet voor laagproductief werk zoals in de glastuinbouw. Doordat zij bereid zijn om voor lage lonen te werken, is er ook geen verdere prikkel voor werkgevers om het loon te verhogen.

Arbeidsmigranten leveren alleen een positieve bijdrage aan de welvaart als hun talenten en capaciteiten complementair zijn aan die van de gevestigde werkenden, die daardoor ook productiever worden. Dit geldt in het bijzonder voor specialistische functies waaraan in Nederland een tekort is.

Grijze druk

Arbeidsmigranten kunnen een nuttige bijdrage leveren aan de zogenoemde grijze druk, die zeker tot 2040 in Nederland aan de orde zal zijn. Door deze druk stijgt de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en de bevolking in de werkzame leeftijd (20 jaar tot de pensioenleeftijd). Dit zet de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat onder druk doordat een relatief kleinere groep werkenden de voorzieningen waarvan een groeiende groep ouderen gebruik maakt (zorg, AOW), moet financieren. 

De druk is ook zonder arbeidsmigranten op te vangen als alle werkenden elk jaar tien minuten per week langer gaan werken, of als elk jaar de AOW-leeftijd met 3,5 maand zou worden verhoogd. Na tien jaar zou dan de gemiddelde werkweek met 1 uur en 40 minuten zijn verlengd of zou de AOW-leeftijd met drie jaar zijn verhoogd.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster