Vorige

Handhaving inzet en gebruik gewasbescherming toe aan revisie

Beeld
NVWA

Enkele overheidsdiensten gaan werken aan nieuwe samenwerkingsafspraken voor het toezicht en de handhaving op het gebied van de Wet gewasbescherming en biociden (Wgb). De huidige afspraken sluiten niet volledig aan op de huidige praktijk en geven onduidelijkheid over de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke inzet.

Doel van de nieuwe samenwerkingsafspraken is om de rolverdeling en uniformiteit in de handhaving op de Wgb te actualiseren en bestendigen. Totdat de nieuwe samenwerkingsafspraken er liggen, geldt de huidige verdeling van toezicht en handhaving waarbij het OM nadrukkelijk bevoegd is om over te gaan tot strafrechtelijke handhaving.

De Inspectie Leefomgeving en Transport zal dit traject coördineren. De andere betrokken ketenpartners en toezichthouders zijn het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Betrokken overheidsdiensten

De NVWA ziet toe op veiligheid van consumentenproducten in relatie tot gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Daarnaast is de NVWA toezichthouder voor de productie, handel (inclusief import) en gebruik binnen en buiten de landbouw van gewasbeschermingsmiddelen. Ook de waterschappen houden toezicht op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert veilig en gezond werken bij bedrijven, waarbij gebruik en inzet gewasbeschermingsmiddelen een belangrijk aandachtspunt is.

De ILT ziet toe op het gebruik van biociden in de industrie en door professionele gebruikers en legt sancties op bij overtredingen. De IGJ is toezichthouder voor het biocidengebruik in zorginstellingen. De waterschappen zien toe op het gebruik van biociden nabij oppervlaktewater. De SodM ziet toe op biocidengebruik, de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten, het gasnetwerk en windenergie op zee. De samenwerking vindt plaats via onderlinge contacten en samenwerkingsverbanden als het Landelijk Overleg Biociden en het Biociden Overleg Statusbepaling.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster