Vorige

Geen Regio Deal voor sierteeltregio

Beeld
Sierteeltregio Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek

Slecht nieuws voor greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek: zij ontvangen geen bijdrage van het Rijk voor hun voorstel om verder te werken aan complexe opgaven in hun regio. Het gaat om een bedrag van twintig miljoen euro.

De regio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek werkten gezamenlijk een voorstel uit en dienden deze in als aanvraag voor een Regio Deal. Uit het hele land zijn er dit jaar 22 aanvragen bij het Rijk binnengekomen. Hiervan zijn er 18 gehonoreerd.  

Regio Deals voor brede welvaart

Met de Regio Deals wil de overheid verschillen tussen de regio’s verkleinen. Het is een eenmalige financiering, waarbij het Rijk maximaal de helft van de benodigde investering financiert. De aanvragen worden beoordeeld op vier aspecten: (1) hoe groot, urgent en complex de opgave is; (2) hoe integraal de opgave wordt aangepakt; (3) om welk bedrag het gaat en welke partijen worden betrokken bij de financiering en (4) de organisatie en hoe regionale overheden, inwoners en bedrijven worden betrokken.

Sierteeltsamenwerking

De veertien gemeenten uit de greenportregio’s werkten samen aan de subsidieaanvraag met Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook werden zij tijdens het schrijven van het voorstel ondersteund door provincie Zuid-Holland. Er waren in totaal vijf aanvragen afkomstig uit deze provincie, het voorstel van de sierteeltregio is het enige voorstel dat niet is gehonoreerd.

Voorstel voor een weerbaardere en vitale regio

In het voorstel dat de drie greenportregio’s gezamenlijk indienden, lag de focus op oplossingen die de regio weerbaarder en vitaler maken en de arbeidsmarkt toekomstbestendiger. Ook zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke pijlers. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, een van de indieners, staat nog steeds achter het voorstel en spreekt van een tegenvaller. Provincie Zuid-Holland geeft aan dat zij deze regio’s willen helpen bij een volgende aanvraag zodat de plannen alsnog gerealiseerd kunnen worden.

Reden voor tegenvaller nog niet bekend

De precieze reden van het niet honoreren is nog niet bekend bij de indieners van het voorstel. Maarten Prins, programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek, is druk bezig deze te achterhalen. Voor nu blijft het bij speculeren. Prins: „Op dit moment heb ik vooral veel vragen. Hebben we ons verhaal niet hard genoeg verteld? Hebben we ons verhaal aan de verkeerde verteld? Of vertellen we het verhaal verkeerd? De schriftelijke motivatie die we ontvingen, schept onduidelijkheid omdat gerept wordt over ruimtelijke ontwikkelingen. Die zijn er naar onze mening juist in meegenomen.”

Brede welvaart in de toekomst

De Regio Deals zijn in het leven geroepen om de brede welvaart per regio ter versterken. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. De definitie is gebaseerd op de kwaliteit van leven, nu en in de toekomst. Ook gaat het om het bevorderen van economische kracht. Uit cijfers van de regionale Monitor Brede Welvaart 2023 (CBS) blijkt dat de brede welvaart relatief hoog is in greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek. Is dat misschien een reden voor het Rijk om de aanvraag niet te honoreren? Maarten Prins: „In ons voorstel benadrukten we de brede welvaartsontwikkeling naar de toekomst. Met alle transities die nodig zijn staan de drie greenportregio’s voor een enorme opgave. De sierteeltsector kan juist een enorme bijdrage leveren aan de leefomgeving. Maar een impuls van het Rijk is hard nodig om deze transities met succes te volbrengen.” Daarbij benadrukt Prins de impact en de toegevoegde waarde van de sierteelt, op de eigen regio maar ook op andere regio’s. „De sierteelt is een grote drager van de Nederlandse economie en in de Duin- en Bollenstreek van het woon- en recreatieklimaat. Toerisme, innovatie en sierteelt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit de sierteeltregio werkt dit door naar andere regio’s en andere sectoren.”

Groot, urgent en complex genoeg’

De opgaven die op de aaneengesloten greenportregio’s afkomen zijn volgens Maarten Prins groot, urgent en complex genoeg om mee te dingen voor een Regio Deal. Prins: „De greenportregio’s zijn te klein om dit alleen op te pakken.” Verschillende partijen en overheidslagen hebben daarom samen nagedacht over een integrale aanpak. Nu het Rijk het voorgestelde bedrag van twintig miljoen euro niet beschikbaar stelt, gaan Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek samen op zoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Daarnaast gaan zij het voorstel in een nieuwe ronde opnieuw indienen. De Regio Deals worden jaarlijks uitgegeven door het Rijk.

De greenportregio’s hebben hun gezamenlijke ambities in een kernboodschap samengevat. Die is hier terug te lezen.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster