Vorige

Europese Green Deal zo goed als van tafel

Geen animo voor halvering gewasbeschermingsmiddelen binnen EU

Beeld
Peter van Leth

Het Europees Parlement heeft het voorstel van de Europese Commissie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te halveren in 2030 weggestemd. De plannen maken onderdeel uit van de zogenoemde Green Deal van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. Het voorstel is nog niet geheel van tafel. De EU- landbouwministers bespreken in december het voorstel nog, maar gezien de onderlinge standpunten en nog vele vragen is niet de verwachting dat onder hen de animo voor de Green Deal groot is.

Slechts vier lidstaten, waaronder Nederland, zijn voorstander van voorstellen van de Europese Commissie om Europese lidstaten te binden aan reductiedoelen voor gewasbeschermingsmiddelen. Een meerderheid van de lidstaten is echter tegen bindende nationale reductiedoelen. Zij voeren onder andere aan dat het niet haalbaar is om chemische middelen te vervangen door alternatieven, zoals niet-chemische middelen of innovatieve technieken. Een deel van de doelen van de Europese Commissie wordt sowieso al bereikt doordat bij de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen steeds meer risicovolle middelen afvallen. Daarom zet Nederland zich in voor ‘een grotere beschikbaarheid van alternatieven om ziekten en plagen te kunnen bestrijden’, aldus demissionair landbouwminister Adema recent in een brief aan de Tweede Kamer.

Behoorlijk afgezwakt

De oorspronkelijke Green Deal is in de loop van de tijd al aardig afgezwakt. Verplichtingen voor boeren om alternatieven toe te passen werden vrijwillig. En het verbod om chemische pesticiden te gebruiken in gevoelige gebieden, zoals bij natuur of ziekenhuizen, werd sterk afgezwakt en volledig aan de lidstaten gelaten. Verder gingen stemmen op om de halvering niet per 2030, maar per 2035 in te laten gaan. En juist die afzwakkingen hebben linkse en rechtse partijen scherper tegenover elkaar doen komen te staan. Met als verrassende resultaat dat nu het gehele voorstel door het Europese Parlement is weggestemd.

Impasse blijft voorlopig

Nog niet helemaal zeker, maar hoogstwaarschijnlijk is de Europese Green Deal ter ziele. In aanloop naar de Europese verkiezingen van volgend jaar zullen geen (nieuwe) pogingen worden ondernomen voor strengere regels voor gewasbeschermingsmiddelen. Pas als er een nieuw Europees Parlement en nieuwe Commissie is geïnstalleerd zullen nieuwe knopen worden doorgehakt.

Focus verleggen naar brede ondersteuning

LTO Nederland is niet rouwig over het besluit van het Europees Parlement. De belangenorganisatie was sinds publicatie van de concept-verordening al kritisch op het voorstel, met name op de voorgestelde aanpak. Die wilde boeren en tuinders regels en verplichtingen opleggen, maar bood hen geen perspectief of bruikbare alternatieven. LTO vraagt de Europese Commissie de afwijzing van het voorstel aan te grijpen om de focus van te verleggen van eenzijdige reductie van chemische gewasbeschermingsmiddelen naar het breed ondersteunen van boeren en tuinders in de transitie naar duurzamere teeltsystemen.  

Die brede ondersteuning bestaat uit het versneld beschikbaar stellen van groene en duurzame alternatieven voor chemische gewasbescherming, het ontwikkelen en toepassen van IPM-tools en het beschikbaar stellen van financiële middelen. Alleen dan kunnen boeren en tuinders daadwerkelijk de transitie maken naar weerbare en duurzame teeltsystemen. Ook de toelating van moderne veredelingstechnieken kan hierbij ondersteunen. Robuustere gewassen hebben minder bijsturing nodig en zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden.

Glastuinbouw Nederland is ook blij dat tuinders worden behoed voor onwerkbaar beleid, maar roept op om de voornemens om de beschikbaarheid van alternatieven te versnellen niet uit het oog te verliezen. Deze alternatieven zijn hard nodig om het toenemend aantal knelpunten in de teelten te kunnen oplossen.

Beschamend

„Het afzwakken en verwerpen van de pesticidenverordening door het Europees Parlement is beschamend“, reageert IFOAM Organics. De wereldwijde koepelorganisatie van de biologische landbouw- en voedingssector vindt dat politici die beweren dat ze boeren verdedigen door te weigeren synthetische pesticiden te verminderen, zichzelf en het publiek voor de gek houden. „Het gebrek aan politieke wil bij beleidsmakers om actie te ondernemen om pesticiden te verminderen maakt het nog duidelijker dat het ontwikkelen van biologische landbouw de beste manier is om de gezondheid van mensen en de natuur te beschermen tegen schadelijke pesticiden”, zegt adjunct-directeur Eric Gall.

Het wijdverbreide gebruik van synthetische gewasbeschermings-middelen vormt een aanzienlijke belasting voor de gezondheid van de Europese burgers en landbouwers in het bijzonder, meldt IFOAM EU. „Synthetische pesticiden zijn ook de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van vogels en insecten op het Europese platteland en zijn grotendeels verantwoordelijk voor de vervuiling van onze wateren met giftige stoffen.”

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster