Vorige

EXTRA: Sierteeltsector in de gaten houden

Beeld
Vakblad Bloemisterij

Door de ongekende stijging van de gasprijs in 2021 en 2022 zijn elf glastuinbouwbedrijven failliet gegaan en moesten circa vijftig noodgedwongen stoppen; dat is iets meer dan normaal. De impact was beperkt aldus onderzoekers van Wageningen Universiteit & Research (WUR). „Het aantal van elf faillissementen is beperkt wanneer dat wordt vergeleken met de periode 2009-2013, in de nasleep van de bankencrisis, toen er 80-90 faillissementen per jaar waren.” Toch is met name onder glassiertelers de onzekerheid groot. Daarom is het advies de economische ontwikkelingen in de glassierteelt de komende tijd te blijven monitoren.

Uiteindelijk zijn zeven glassierteeltbedrijven failliet gegaan en hebben tussen de 30 en 40 noodgedwongen hun deuren moeten sluiten door de ongekende stijging van de gasprijs in 2021 en 2022. Uit het onderzoek is gebleken dat de energieprijsstijgingen in ongeveer de helft van de gevallen de belangrijkste oorzaak was van de faillissementen. In andere gevallen waren er aantoonbaar andere oorzaken. Vaak liggen die in een combinatie van factoren, zoals problemen met financiering, technische problemen in de teelt en keuzes van ondernemers die verkeerd uitpakken. 

Nog eens 30 tot 40 sierteeltbedrijven zijn noodgedwongen gestopt. Dit betrof vooral bedrijven zonder wkk in combinatie met een minder gunstige energiecontractpositie hadden toen de gasprijzen stegen. Deze bedrijven zijn gestopt ook om allerlei redenen, zoals problemen op organisatorisch vlak, gebrek aan opvolging, problemen met plantgezondheid en financieringsgraad. De hoge energieprijzen hebben extra druk gezet op hun besluit om te stoppen, omdat de ondernemers niet konden of wilden omgaan met de hogere energieprijzen.

Voor de sierteeltsector en met name de energie-intensieve potplantensector, zijn de gevolgen over het algemeen negatief geweest. De volumes daalden en mede daardoor bleven de prijzen nog redelijk op niveau in 2022, maar dat compenseerde de hogere kosten niet.

Geanticipeerd

Ongeveer 70% van de glastuinbouwbedrijven heeft door de energiecrisis grotere aanpassingen moeten doen in de productie en/of de bedrijfsvoering om kosten te besparen en bedrijfscontinuïteit op de langere termijn te behouden. Vaak ging het om energiebesparende maatregelen blijkt uit cijfers van RVO over subsidies; er waren veel investeringen in extra schermdoeken en vooral de investeringen in LED-belichting namen fors toe. Verder is vaak de teeltperiode aangepast tot soms aan tijdelijke leegstand toe. 

Verschillende nieuwe duurzame energieprojecten zijn vertraagd. Uit de interviews blijkt dat sinds het begin van 2023 wel weer vervolgstappen zijn gemaakt en dit per saldo voor een vertraging van een half jaar tot een jaar heeft geleid bij de realisatie van nieuwe projecten.

Secundaire gevolgen

De export- en importwaarde is op pijl gebleven. De exportwaarde van bloemen en planten is over het gehele jaar 2022 weliswaar gedaald met bijna 3% ten opzichte van het jaar 2021, maar dat was een uitzonderlijk goed jaar voor de sierteelt. Met een totale waarde van 7,1 miljard euro in 2022 lag de export bijna 200 miljoen euro lager dan in 2021. Voor de sierteeltproducten (snijbloemen en kamerplanten) daalde de importwaarde in 2022 met circa 4% ten opzichte van 2021 naar een totale waarde van 1,6 miljard euro. 

Uit de cijfers van de Landbouwtelling van 2022 blijkt dat de totale werkgelegenheid in de sector in de periode medio 2021 tot eerste kwartaal 2023 niet lager lag dan in de jaren daarvoor. Vooralsnog is er derhalve geen negatief effect op de werkgelegenheid in de sector waarneembaar. 

Negatieve toekomstverwachting

De Agro Vertrouwensindex geeft een beeld van de huidige stemming onder glastuinbouwondernemers en over de verwachting voor de komende 2 tot 3 jaar. Uit deze indicator blijkt dat met name in de sierteeltsector de toekomstverwachting negatief is. In deze sector zou het aantal bedrijfsbeëindigingen in de toekomst nog wel eens toe kunnen nemen. De glasgroentebedrijven zijn daarentegen best optimistisch.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster