Vorige

Eerste pilotgroep regiocertificering Duin- en Bollenstreek van start

Beeld
Greenport Duin en Bollenstreek

In mei start de eerste pilotgroep aan regiocertificering in de Duin- en Bollenstreek. De pilot richt zich op doelen rondom oppervlaktewater en grondwater. Er doet in eerste instantie een tiental bollentelers uit de streek mee.

Met de regiocertificering wordt gewerkt aan doelen van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Andere thema’s die later aan bod komen zijn plantgezondheid, biodiversiteit en klimaat. Het projectplan is opgesteld in opdracht van Greenport Duin- en Bollenstreek i.s.m. KAVB, KAVB Kring Bloembollenstreek, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, de Keukenhof en Royal Anthos.

Waterkwaliteit

De pilot die eind mei van start gaat, richt zich op waterkwaliteit. Dat is volgens aanjager Simon Pennings een logische eerste stap. Pennings: „Het is de kortste klap en we hebben voor dit thema de kortste tijd om alles geregeld te hebben. In 2027 moet de waterkwaliteit aan de eisen van Kaderrichtlijn Water voldoen.”

Pennings is blij dat de regiocertificering nu van start kan gaan. „We begonnen 2,5 jaar geleden met het idee. Maar het duurde lang voordat telers waren overtuigd van de urgentie van regiocertificering. Kijk maar naar het nieuws: nu hebben we een punt bereikt dat iedereen wel mee moet doen.” Volgens Pennings erg belangrijk om aan de buitenwereld te laten zien dat de sector ‘bezig is’. „Door een plan te hebben en hieraan te werken, laat je als sector zien dat je de vlucht naar voren maakt.”

‘Van elkaar leren’

Met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) worden de prestaties van de telers op het gebied van emissies naar het oppervlaktewater en grondwater in kaart gebracht en vergeleken met streefwaarden. Hiermee zijn de prestaties meetbaar. Volgens Pennings is de regiocertificering ook een manier om van elkaar te leren. „En een weg om te laten zien wat we doen en uit te leggen dat we al heel veel goed doen. In deze regio hebben veel telers te maken met omwonenden. Vanuit die kant is steeds meer vraag naar uitleg en dat kan regiocertificering ze bieden.”

Deelnemers

De invulling van de eerste groep telers die aan de pilot begint, wordt na woensdag 15 mei definitief gemaakt. Op 15 mei is er een bijeenkomst met ongeveer 12 telers die al eerder aangaven geïnteresseerd te zijn in deelname. Later krijgen ook andere telers de gelegenheid om zich aan te melden voor de regiocertificering. Pennings verwacht „dat men de schouders eronder zet, óók de mensen die er eerst nog wat skeptisch tegenover stonden. Zodat we constructief naar een schonere teelt toewerken met zijn allen.”

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster