Vorige

CO2-emissie glastuinbouw in 2020 gestegen

In 2020 is de totale CO2-emissie van de glastuinbouw gestegen naar 6,1 Mton. Er was, net als in 2019, een stijging van 0,2 Mton. Hiermee lag de emissie boven het actuele doel uit 2017 (4,6 Mton), maar onder het oorspronkelijke doel uit 2014 (6,2 Mton). Dit staat in de Energiemonitor Glastuinbouw 2020 van Wageningen Economic Research, die is opgesteld in opdracht van Kennis in je Kas en het ministerie van LNV.

De recente ontwikkelingen geven aanleiding om een nieuwe technische correctie van het doel van 2020 te overwegen, stelt Wageningen Economic Research. De totale CO2-emissie was in 2020 11% lager dan in 1990. De CO2-emissie van de teelt (dus exclusief verkoop elektriciteit) lag 35% lager.

De toename van de CO2-emissie in 2020 kwam doordat emissie-stuwende factoren samen een groter effect hadden dan emissie-verlagende factoren. De factoren die de CO2-emissie deden toenemen waren de verdere toename van het areaal in de Landbouwtelling – in feite een correctie van onvolledige opgaven in de jaren ervoor -, de stijging van de elektriciteitsverkoop met wkk, de afname van de inkoop niet-duurzame warmte en de toename van het energiegebruik per m2. De factoren die de CO2-emissie verlaagden waren de groei van de inzet van duurzame energie en de groei van de inkoop elektriciteit.

CO2-emissie teelt per m2 steeg minder dan totale CO2-emissie
De CO2-emissie van de teelt per m2 na temperatuurcorrectie steeg in 2020 met 0,3 kg naar 45,7 kg CO2. Deze stijging (+0,7%) is minder dan de stijging van de totale CO2-emissie zonder temperatuurcorrectie (+3,3%). Dit komt doordat de eerste indicator onafhankelijk is van de buitentemperatuur, het areaal en de elektriciteitsverkoop en juist deze laatste twee indicatoren hadden in 2020 de grootste invloed op de stijging van de totale CO2-emissie. Hieruit blijkt dat de stijging van de totale CO2-emissie in 2020 vooral voortkwam uit factoren waarop de glastuinbouw minder invloed heeft.

Het totaal energiegebruik steeg in 2020 naar 110 PJ. Deze stijging kwam vooral door toename van het areaal. Het energiegebruik per m2 was met 1,1 GJ/m2 ten opzichte 2019 globaal stabiel. Wel daalde het aandeel elektriciteit in het energiegebruik van 26 naar 24%. Deze daling kwam mede voort uit de effecten van coronamaatregelen (incidenteel effect) en de hogere ODE-heffing op elektriciteit (structureel effect).

Het hele artikel en de infographics zijn te vinden op de website van Wageningen Economic Research.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster