Vorige

Clusterbui in Zuid-Holland kan € 324 miljoen schade geven aan kassen

Beeld
Vakblad voor de Bloemisterij

De glastuinbouw in Zuid-Holland zou een schade lijden van € 324 miljoen als 200 millimeter regen in 48 uur valt.

Dat blijkt uit een casestudy van de ‘Limburgbui’ door Deltares. De Limburgbui verwijst naar de wateroverlast in 2021 in Limburg door forse regenval. Twee scenario’s zijn onder de loep genomen: 150 of 200 millimeter neerslag in twee dagen tijd. In beide gevallen zal in veel gebieden langdurig water op het maaiveld en de straat staan. Als er 200 millimeter regen valt in 48 uur tijd in Zuid-Holland, bij al natte condities, dan kan dat leiden tot een schade van € 2 miljard. Daarvan is € 324 miljoen schade voorzien in glastuinbouw. De grootste schade zou in het gebied Delfland zijn. In de voorspelling krijgt 30 procent van de glastuinbouw daar in zo’n geval te maken met schade aan het gewas en apparatuur. De glastuinbouw speelt met haar waterbuffering zelf een rol in watermanagement in de glasgebieden.

Eens in vijftig jaar

Voor glastuinbouw gelden minder strenge eisen dan voor bewoond gebied, waar wateroverlast eens in de 100 jaar kan voorkomen bij het huidige beleid van waterschappen. In glastuinbouwgebieden is de norm 1 keer in de 50 jaar. Voor graslanden is dat eens in de 10 jaar.

Bij zo’n calamiteit zal de stroomvoorziening wel overeind blijven, maar wordt transport lastig door ondergelopen tunnels en wegdelen. Voor glastuinbouw is de gewasschade bij deze condities groot. Dat is niet in detail berekend in deze casestudy.

Pompcapaciteit

De situatie verschilt wezenlijk van die in Limburg door andere landschapskenmerken. In Zuid-Holland blijft het water veel langer staan omdat het allemaal weggemalen moet worden. In de meeste delen van Zuid-Holland duurt het enkele dagen voordat het water weg is en op laaggelegen plaatsen zelfs wel tien dagen. De meeste problemen zullen zich voordoen in de landbouw – 43 procent van alle landbouwgrond krijgt te maken met wateroverlast – en de glastuinbouw (30 procent). In het stedelijk gebied is de impact van zware neerslag volgens de berekeningen minder groot, omdat hier meer pompcapaciteit aanwezig is en de kades hoger zijn.

Eerste bovenregionale stresstest

Het onderzoek is een coproductie van Deltares en provincie Zuid-Holland, die dit ook gemeenschappelijk hebben gefinancierd. Zij werkten samen met de Zuid-Hollandse waterschappen (Delfland, Hollandse Delta, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard), de gemeenten Dordrecht en Rotterdam en de veiligheidsregio’s.

Het gaat om de eerste bovenregionale stresstest. Dit is een uitvloeisel van de hackaton die Deltares eind 2021 hield naar aanleiding van de extreme neerslag in Zuid-Limburg. Het onderzoek is niet af. Een aantal waterschappen gaat verder met de resultaten en de voorbereiding verbeteren. De komende tijd worden meer bovenregionale stresstesten uitgevoerd. n

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster