Vorige

Bolgewassen en vaste planten op voorlopige lijst ‘winterteelten’

Beeld
Greenity

In het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn alle bolgewassen en vaste planten opgenomen als winterteelten op zand- en lössgronden. Dit houdt in dat op de betreffende percelen het inzaaien van een vanggewas per 1 oktober niet verplicht is. Er is nog wel een consultatie.

De overheid wil met het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn een flinke stap zetten in het verder terugdringen van nitraat in het oppervlaktewater. Dit initiatief komt voort uit de Kaderrichtlijn water van de Europese Unie. Bedacht werd om na de hoofdteelt per 1 oktober de teelt van een vanggewas op zand- en lössgronden te stimuleren. Dit moet uiterlijk op 1 oktober gebeuren, zodat uitspoeling van overgebleven nutriënten van de voorgaande teelt naar het grondwater wordt voorkomen.

Onder andere standsorganisaties als de KAVB en diverse telers hebben feitenmateriaal aangedragen, waaruit bleek dat diverse gewassen in de winter niet of nauwelijks zorgen voor nitraat in het oppervlaktewater. Het ministerie van LNV gaat mee in die stellingname en neemt in het nieuwe actieprogramma Nitraatrichtlijn op dat voor diverse winterteelten, waaronder alle bolgewassen, pioen en vaste planten, de maatregel tot stimulering van de inzaai van een vanggewas niet geldt. Het is bijvoorbeeld onmogelijk omdat een gewas gedurende de winter op het land staat. Of het betreffende gewas neemt meer nutriënten op in het najaar dan een vanggewas.

Consultatie

Er volgt nog een consultatieronde waarop gereageerd kan worden. Daarna volgt nog een consultatie op het hele 7e Actieplan Nitraatrichtlijn. Het is de bedoeling dat alles voor 1 januari 2023 rond is. Het actieprogramma loopt door tot 2025. Minister Piet Adema (LNV) gaf al aan dat hij de telers zo snel mogelijk duidelijkheid wil bieden. Adema heeft ook al gezegd dat de datum 1 oktober voor inzaaien van vanggewassen in het eerste jaar niet strikt is, omdat veel telers  niet tijdig konden anticiperen op de nieuwe regelgeving.

Meer info op site van de overheid

De voorlopige lijsten met vanggewassen en winterteelten, gebaseerd op een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffen, zijn te vinden via deze link.

Belanghebbenden kunnen via de website Overheid.nl ook reageren op de voorgestelde lijsten.

Tot slot nog een link voor meer info en enkele Q&A’s Gewaslijsten 7e AP vanggewassen en winterteelten

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster