Vorige

Bloembollenbedrijf rendeert gemiddeld goed

Het inkomen uit bedrijf is dit jaar bij bloembollenbedrijven licht gedaald en wordt geraamd op ongeveer 204.000 euro per onbetaalde aje, 20.000 euro minder dan in 2022. Dit blijkt uit de cijfers van Wageningen Economic Research.

Het geraamde inkomen voor 2023 is nog wel ruim 30.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2018-2022. Het aantal verkochte stuks lag wat lager, maar het prijsniveau van de bollen is dit jaar nog iets verbeterd ten opzichte van 2022. Dit resulteert in bijna drie procent hogere geldopbrengsten.

Opbrengsten

De geldelijke opbrengsten per bedrijf zijn de afgelopen 10 jaar gestegen van circa 1 mln. euro tot een niveau van naar verwachting gemiddeld 1,75 miljoen euro per bedrijf in 2023. Bloembollen vormen uiteraard de grootste opbrengstenpost op de bloembollenbedrijven met 1,49 miljoen euro. Daarnaast realiseren de bloembollentelers circa 196.000 euro opbrengsten uit overige opbrengsten. Een belangrijk onderdeel hierbinnen zijn werk voor derden en verhuur van activa. Daarnaast zijn er 50.000 euro opbrengsten uit bloemen en akkerbouwproducten. De omzet voor bloembollen is in 2023 licht gestegen met gemiddeld 65.000 euro (+5%). Dit is de combinatie van een betere prijs en een kleiner volume.

Kostenstijging

De betaalde kosten en afschrijvingen stegen met zes procent. De meeste kosten zijn gestegen, behalve die van energie. De totale kosten per bedrijf zijn door de schaalvergroting vanaf 2006 jaarlijks toegenomen tot een niveau van naar schatting 1,4 miljoen euro per bedrijf in 2023. Ten opzichte van 2022 is de toename bijna 6%. De kosten voor materiële activa, zijn grootst en beslaan 29% van de kosten. De toegerekende kosten komen daarna met een aandeel van ongeveer 26% in de totale kosten. Betaalde arbeid en werk door derden hebben samen een aandeel van 33% in de totale kosten. Energiekosten maken in 2023 met 56.000 euro 4% van de totale kosten uit en zijn in 2023 gedaald met 36%.

Hoog renderend

Naar verwachting ligt de rentabiliteit in 2023 iets lager dan vorig jaar op een niveau van tussen de 110 en 115% en is daarmee al voor het elfde jaar op rij hoger dan 100%. Daarmee is de bloembollenteelt een van de beter renderende agrosectoren. Alleen de glasgroentenbedrijven hebben gemiddeld een iets hogere rentabiliteit.

Een rentabiliteit van boven de 100 betekent dat de bloembollentelers niet alleen de betaalde kosten en afschrijvingen vergoed krijgen maar ook een meer dan marktconforme beloning (op basis van berekende kosten) ontvangen voor hun eigen arbeidsinzet en eigen vermogen.

Op de website van Wageningen University & Research staat meer informatie over de ramingen in de andere sectoren, zoals boomkwekerij, akkerbouw en snijbloemenbedrijven onder glas.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster