Vorige

Eerste belangenvereniging voor biologische siertelers

Biologische Sierteelt Nederland opgericht

Beeld
Pull Position, Shutterstock

Op 5 maart is Biologische Sierteelt Nederland opgericht. Met de belangenvereniging van telers van biologische snijbloemen, bloembollen en vasteplanten krijgt de biologische sierteeltsector een officiële spreekbuis. Veel initiatieven hebben daaraan bijgedragen.

Op 14 maart houdt Biologische Sierteelt Nederland een startevent voor geïnteresseerde (biologische) siertelers. De middag staat in het teken van kennis maken en te vernemen hoe de vereniging de sector echt stappen vooruit kan helpen. Daarnaast houdt Ruud Hendriks, practor en docent bodemvruchtbaarheid, een lezing over een gezond bodemleven. 

De weg naar Biologisch Sierteelt Nederland

Op 1 mei 2022 start het kennisplatform biologische sierteelt. Met het platform wil Bionext niet zozeer vraag en aanbod van biobloemen en – planten vergroten, maar eerder kennis verspreiden over biologische sierteelt en samenwerking tussen ketenpartijen vergroten. De samenwerking tussen voornamelijk biologische snijbloemenkwekers intensiveert met naast (kennis)bijeenkomsten voor het eerst in 2023 een gezamenlijke stand op de Biobeurs. Een dusdanig succes dat in 2024 de stand weer wordt gehuurd maar dit keer met ruim 20 deelnemende telers, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2023.


Gelijk speelveld

In voorjaar 2023 weet biologische snijbloemenkweker Martin Heutink, eigenaar van kwekerij Bloemrijk in Wageningen, de media te bereiken met zijn pleidooi voor een gelijker speelveld voor biologische siertelers. „In Nederland moeten biologische sierteeltbedrijven dubbel betalen voor hun schone en gezonde productiewijze. Het telen van biologische bloemen kost meer inspanning, zoals handmatige onkruidbeheersing met kleinschalige mechanische hulpmiddelen. Daarnaast moeten wij betalen om te laten zien dat wij echt biologisch telen – de certificeringskosten. Zonder certificaat van Skal mag je bloemen immers niet biologisch noemen. Neem daarom de barrières weg voor biologische snijbloementelers en stop elke indirecte overheidssteun voor gangbare telers voor een eerlijke prijsvorming.”

Zijn pleidooi bereikt de milieuorganisaties Natuur & Milieu en Pesticide Action Network (PAN). Gezamenlijk stellen ze een brandbrief naar de overheid op die ondertekend wordt door 7 andere organisaties en 49 sierteeltbedrijven. In de brandbrief wordt een driepuntenplan voorgesteld: 

• Focus op de niet-vervuilers voor een succesvolle transitie naar een gifvrije landbouw. Geef de aandacht en de financiële middelen aan de natuur-inclusieve en biologische telers, die het verdienen.

• Investeer in structurele bedrijfseconomische oplossingen voor een gelijk speelveld voor biologische telers. Alleen tijdelijke subsidies voor omschakeling is onvoldoende. Denk hierbij aan maatregelen op bedrijfsniveau: structurele compensatie van biologische certificeringskosten, geen btw op biologische producten en een vergoeding voor aanleg en onderhoud van de blijvende natuurelementen die op biologische bedrijven veelvuldig aanwezig zijn.

• Zorg voor systeemprikkels vanuit het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. In andere landen is gebleken dat het beprijzen van bestrijdingsmiddelen op basis van hun toxiciteit en met terugsluis naar de agrarische sector geleid heeft tot een afname van het gebruik van de meest toxische middelen.

In stroomversnelling

De brandbrief roept ook veel vragen op. Met welk project voor de biologische sierteelt kunnen maatschappelijke organisaties jullie helpen? Waar kunnen gemeenten biologisch plantmateriaal kopen? Waar kan een bloemist biologische bloemen vinden? Het ontbreekt aan een loket voor biologische sierteelt. Om de vindbaarheid te vergroten, maakt Heutink een eerste website voor Biologische Sierteelt Nederland. Een belangenorganisatie die in woorden onder biologische snijbloementelers al aardig vorm begint te krijgen. Zeker onder de deelnemers aan de gezamenlijke stand op de Biobeurs.

Van het een komt het ander. Geert op ’t Hof, biologische snijbloementeler in Nederhemert, neemt contact op met Heutink, omdat ze dezelfde visie delen over de noodzaak voor een biologische sierteeltvereniging. Een issue dat ook regelmatig de revue passeert in het kennisplatform biologisch sierteelt. Heutink en Op ’t Hof gaan concreter polsen of er draagvlak is voor een belangenvereniging voor biologische siertelers. 

Dit zorgt voor een stroomversnelling met een eerste online vergadering sectorbreed begin januari 2024. Een week later op de Biobeurs is vanuit de biologische snijbloementelers een organisatiecommissie opgericht. Op 29 januari wordt samen met Biobol, de vereniging voor biologische bollentelers en de biologische vaste plantenkwekers de knoop doorgehakt om de vereniging daadwerkelijk op te richten. Op 5 maart is de handtekening gezet bij de notaris.

Geert op ‘t Hof (links) en penningmeester Martin Heutink tekenen bij de notaris waarmee Biologische Sierteelt Nederland een feit is.


Eerste winstpunt binnen

Op de Biobeurs bevestigt demissionair landbouwminister Adema dat kleine bedrijven 100% vrijgesteld zijn van de biologische certificeringsbijdrage. Structurele compensatie van de biologische certificeringskosten was één van de punten uit het driepuntenplan; om de beschikbare middelen voor een schone sierteelt rechtstreeks beschikbaar te stellen voor de biologische siertelers. De vrijstelling heeft volgens Heutink helaas geen betrekking op alle biologische (sierteelt)bedrijven, zoals in Denemarken het geval is en ook de oproep was. „Het is evenwel een mooie eerste stap. Een erkenning en waardering voor het idealistische werk wat biologische (sier)telers in Nederland verrichten. Voor kleine sierteeltbedrijven die nu al ‘duurzaam’ telen zal de vrijstelling de financiële drempel wegnemen om zich biologisch te laten certificeren. En een impuls geven aan het areaal biologische sierteelt. Samenwerking met een eigen geluid loont dus voor invloed op het beleid.”

Lees in nummer 6 van het Vakblad, verschijningsdatum 15 maart, een uitvoerig interview met Geert op ‘t Hof, voorzitter van Biologische Sierteelt Nederland.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster