Vorige

ABN AMRO: ‘Valentijn wordt testcase of consument meer geld over heeft voor bloemen’

Aankomende Valentijnsdag zal blijken of consumenten hun aankopen aanpassen aan de prijs. De traditionele roos is immers flink in prijs gestegen, stelt ABN AMRO in haar sectorprognose Agrarisch 2022-2023. Sowieso verwacht de bank dat consumenten nog graag willen blijven investeren in groen in de eigen omgeving, ook als coronamaatregelen komen te vervallen. 

Een aantal trends die in 2020 werden ingezet als gevolg van de coronamaatregelen hielden ook in 2021 aan. Meer mensen werken thuis en zijn extra van zins te investeren in een prettige woonomgeving, en dus ook in bloemen en planten. Daarnaast zijn bloemen een goede manier gebleken om familie, vrienden of geliefden die geen bezoek mochten ontvangen toch nog een cadeau te geven. Dat bloemen het als gift goed blijven doen, is terug te zien in de transactiedata van ABN AMRO: de onlinebestedingen aan bloemen lagen ook in 2021 een stuk hoger dan voor de coronacrisis. Voor 2022 zullen naar verwachting veel coronamaatregelen komen te vervallen. Mensen zijn dan wellicht weer vaker van huis, maar ABN AMRO verwacht dat consumenten nog graag willen blijven investeren in groen in de eigen omgeving. 

Inflatie bepalender dan lockdowns

Belangrijker dan de lockdownmaatregelen zijn de gevolgen van de inflatie op consumenten in 2022. In zowel Nederland als belangrijke afzetlanden, zoals het Verenigd Koninkrijk is de kans groot dat de koopkracht van consumenten afneemt. De inflatie is hoog en de loonstijging zal onvoldoende compenseren voor de hogere prijzen. Daarnaast geldt voor het Verenigd Koninkrijk dat burgers per april meer voor hun elektriciteitsrekening en verzekeringen moeten betalen. Dit drukt ook op het inkomen van veel Britten. Voor Nederland verwacht ABN AMRO dat de cao- loongroei in 2022 op 2,2 procent uitkomt, terwijl de inflatieverwachting 3,5 procent is. Naar verwachting is ook de incidentele loongroei niet voldoende om voor de inflatie te corrigeren. 

Bloemen en planten zijn inkomenselastisch; bij een afname van de koopkracht bestaat de kans dat consumenten minder bloemen en planten kopen. Daarnaast zijn bloemen en planten ook prijselastisch; bij een hogere prijs kan de vraag afnemen. In 2022 doet zich een combinatie van beide voor. De prijs die consumenten voor bloemen en planten betalen, is nog niet zo snel gestegen als in 2021. Vorig jaar nam de prijs van bloemen en planten voor consumenten met gemiddeld 9,3 procent toe. Mocht deze hogere prijs aanhouden, dan kan dit druk op de volumes zetten in 2022. Dat wil niet zozeer zeggen dat consumenten geen bos bloemen meer kopen, maar het kan wel betekenen dat ze voor een kleinere of goedkopere bos kiezen. Uiteraard kunnen bloemisten ook met het aantal of soort stelen in een boeket variëren, zodat de prijs niet te veel toeneemt. Voor planten gaat dit minder op, maar de vraag naar planten zal wat minder gevoelig zijn voor de prijsstijgingen. 

Lagere vraag drukt de prijs niet

Toch zal een eventueel lagere vraag naar bloemen de prijs niet zo snel drukken. Aan de aanbodkant doen zich namelijk beperkingen voor die voorlopig nog wel een hogere prijs in stand houden. De belangrijkste beperking is de gasprijs. Siertelers worden onevenredig hard geraakt doordat een belangrijk deel van de totale kosten naar het energieverbruik gaat. Ondernemers kiezen er dan ook voor om een deel van de kassen koud of kouder te laten, later of minder op te planten en niet of minder te belichten. Dit zorgt voor een lager aanbod vanuit de Nederlandse kassen. 

Voor het sierteeltaanbod vanuit het buitenland geldt dat er schaarste van luchtvrachtcapaciteit is. Dit beperkt het aantal bloemen dat vervoerd kan worden. ABN AMRO verwacht dat er wat meer capaciteit in 2022 zal zijn, maar het niveau van voor de coronacrisis zal nog even duren. Een beperking van het aanbod betekent dat de prijsopdrijvende effecten in de sierteeltsector ook in 2022 dominant blijven. Bovendien is kunstmest flink duurder, zijn karton- en papierprijzen hoog en is arbeid schaars.

Bron: ABN AMRO/Vakblad voor de Bloemisterij | Foto: Shutterstock

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster