Vorige

‘Verbod bollenteelt in waterwingebieden voor alle provincies’

Beeld

D66 vraagt de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur te kijken of zij voor alle provincies kan zorgen dat er een verbod komt op niet-biologische bollenteelt bij waterwingebieden. Anne-Marijke Podt oppert dit in schriftelijke vragen. Ze doet dit nadat vorige week bekend werd dat GS van Gelderland zo’n verbod wil instellen.

Gedeputeerde Staten willen met het verbod op de reguliere bollenteelt bij beschermde grondwaterwingebieden het grondwater beter beschermen tegen gewasbeschermingsmiddelen, zo meldde het AD vorige week. GS wil dit regelen in de omgevingsverordening. De staten wil een uitzondering maken voor de biologische teelt van bloembollen.

‘Symboolpolitiek’

LTO Noord en KAVB zijn onaangenaam verrast over dit voornemen van GS. Ze willen met GS in gesprek. De twee vinden het een overhaast en overtrokken besluit. Daarom willen ze bezwaar aantekenen tegen dit voorgenomen besluit. Regiobestuurder Martin Immink van LTO Noord met de portefeuille Water & Bodem geeft aan dat alle middelen die nu gebruikt worden, zijn goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De middelen worden ook landbouwbreed in akkerbouwgewassen ingezet. Immink noemt het verbod ‘symboolpolitiek. „Hiermee ga je de grondwaterkwaliteit niet verbeteren.” LTO Noord pleit voor ‘aanpak bij de bron’, namelijk maatregelen per grondwaterbeschermingsgebied.

Eerst onderzoek naar bron stoffen

LTO en KAVB willen eerst ook laten onderzoeken wat de werkelijke oorzaken van alle verschillende aangetroffen stoffen op verschillende locaties zijn. „Dan pas weet je hoe je het kunt verhelpen”, zegt Immink. Daarnaast werken LTO Noord en de KAVB al langere tijd samen met provincie en andere partijen, zoals Vitens en waterschappen, aan de verduurzaming van land- en tuinbouw. Dat moet verbetering van de grondwaterkwaliteit geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om andere verkaveling, het gerichter gebruik van gewasbescherming, dan wel met een andere milieukwaliteitsnormering of het gebruik van alternatieve middelen.

Vragen van Podt

D66’er Podt vraagt de minister of ze in kaart kan brengen welke provincies, gemeenten of waterschappen net als GS van Gelderland ook zo’n verbod willen. Ze wil verder weten of er mogelijke barrières zijn voor het instellen van zo’n verbod. Net als of de minister mogelijkheden heeft om medeoverheden te ondersteunen bij zo’n verbod.

Het tweede-kamerlid wil ook van de LNV-minister weten hoe groot het aandeel ‘andere teelten’ in grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland is waarbij dezelfde bestrijdingsmiddelen worden gebruikt als bij bollenteelt?’ Podt wil ook weten wat het risico van het gebruik van biologische middelen is op grondwater en welke kosten het water zuiveren van deze middelen kost in verhouding tot chemische middelen. Ook zijn er vragen omtrent het toelatingsbeleid: bijvoorbeeld of het Ctgb hun advies over gebruiksvoorschriften en milieubescherming in relatie tot GWB-gebieden aangaat passen.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster