Vorige

Royal Floraholland int ook in 2024 gelden collectieve promotie

Beeld
Bloemenbureau Holland

Royal FloraHolland (RFH) zal ook volgend jaar het geld voor collectieve promotie van de sierteelt innen. De ledenraad van de veiling heeft dit toegezegd. RFH, VGB en Bloemenbureau Holland (BBH) hebben vertrouwen dat er uiteindelijk een alternatieve manier voor de inning van het geld voor collectieve promotie komt.

Eerder gaf RFH nog aan dat ze alleen bereid was om in 2024 te blijven innen ter overbrugging als er een andere oplossing was voor de inning van het geld. Die oplossing is er nog niet. „Je kunt de nieuwe manier van innen in detail willen regelen, maar het belangrijkste is dat er over en weer vertrouwen is dat we er op een goede manier uitkomen. Die intentie is er nadrukkelijk en voor BBH moest er enige duidelijkheid komen. Zij moet ook door”, zegt RFH-woordvoerder Michel van Schie.

RFH baseert het vertrouwen op een goede uitkomst op de overeenstemming die RFH, VGB en BBH deze week bereikten over de vernieuwde invulling en focus van BBH en over de financiering van collectieve promotie op basis van een gelijk speelveld voor zowel handel als kwekers. De verhouding tussen de bijdrage van kwekers aan collectieve promotie en de bijdrage van de handel blijft hetzelfde.

‘De tijd nemen’

Het bestuur van BBH heeft besloten dat de focus van BBH verschuift naar bredere sectorcommunicatie. BBH houdt zich bezig met consumentencommunicatie en consumentenonderzoek in Nederland en met gerichte communicatie over relevante thema’s in de belangrijke Europese afzetmarkten voor de sierteelt. Zowel voor de consument als voor het maatschappelijk draagvlak.

„Alle partijen staan voor collectieve communicatie, promotie en sectorcommunicatie waar BBH mee bezig is. Alleen komen we nog niet uit het model dat daar bij past. Daar moeten we de tijd voor nemen”, zegt communicatieregisseur Arthur Schiphorst van BBH. „We hebben nu meer tijd vanuit de intentie om collectieve promotie niet over boord te gooien. Daar is de sierteelt bij gebaat.”

VGB heeft aangegeven dat het nu ook de ontwikkeling van een nieuwe draagvlaktoets voor handelsbedrijven ondersteunt. In april lukte het niet om draagvlak voor een AVV voor de financiering van collectieve communicatie via BBH te realiseren voor kwekers en handel. Kwekers reageerden in de draagvlaktoets positief op een algemeen verbindend verklaring (AVV). Een bepaalde omzetcategorie van handelaren onthield zich van stem, zodat de toets niet representatief was en er geen AVV aangevraagd kon worden.

Nieuwe koers

De komende periode gaan VGB, RFH en BBH de nadere detaillering van de nieuwe koers uitwerken. In het bijzonder de sectorcommunicatie en de verdere invulling van de heffingsgrondslag voor een AVV. Daarna houdt BBH wederom een draagvlaktoets. Bij positieve uitkomst kan worden overgegaan tot een AVV-aanvraag.

De Europese Commissie en het ministerie van LNV buigen zich over de aanvraag. Uitsluitsel kan maanden duren. Om deze periode te overbruggen is door de ledenraad van RFH toegezegd de inning na 1 januari 2024 tijdelijk voort te zetten tot 1 januari 2025.

VGB (namens de handelsbedrijven) en RFH (namens de kwekers) hebben altijd aangegeven groot voorstander te zijn van collectieve communicatie voor de sierteeltsector. Daarom zijn de partijen samen met BBH in gesprek gebleven om te zoeken naar een oplossing.

Vakblad voor de Bloemisterij 15, 2023

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster