Vorige

Precisielandbouw: theorie en praktijk nog ver uit elkaar

Beeld

Om de doelstellingen van de EU Sustainable Use Regulation (SUR), de GreenDeal en het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 te halen is een forse vermindering van het gebruik en de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen nodig. Naast reductie in gebruik wordt hierbij ook ingezet op geïntegreerde gewasbescherming (IPM). IPM is reeds verplicht binnen de SUR en wordt vaak gesimplificeerd tot ‘chemie als laatste optie’, maar wie verder kijkt naar totale milieu-impact komt tot de conclusie dat voor vermindering van milieu-impact een teler een scala van technieken tot zijn of haar beschikking moet hebben. Alleen dan kan een teler inspelen op veranderende omstandigheden in gewasontwikkeling, weer en ziekte- en plaagdruk. 

Deze bredere interpretatie is de basis van geïntegreerde gewasproductie (ICM). ICM bevat een breed pakket (‘basket of options’) aan preventie- en interventiemogelijkheden zoals goede landbewerking, verbeterde rassen, beslissingsondersteunende systemen en verschillen vormen van gewasbescherming.

In het geval van gewasbescherming bepaalt, naast de keuze voor een bepaalde oplossing, ook het moment en plek van toediening de effectiviteit van de ingreep. Door middelen slimmer, dat wil zeggen plaats- en tijdspecifiek, in te zetten kan met minder middel hetzelfde resultaat bereikt worden. Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementvorm waarbij techniek en kennis worden gecombineerd om behandeling aan bodem, planten en dieren nauwkeurig te doseren, dwz, optimaal naar ruimte en tijd, binnen economische en maatschappelijke randvoorwaarden. Precisielandbouw maakt gebruik van detectie van variatie in de bodem, gewas of plaag om te beslissen wat, wanneer en hoe te handelen. ICM en precisielandbouw zijn dus sterk met elkaar verbonden. 

Figuur 1. Geïntegreerde gewasproductie (ICM) bestaat uit een scala van preventie- en interventietechnieken. Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementvorm om ICM in de praktijk te brengen. 

In de literatuur worden reductiepercentages van 10-20% vermeld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij toepassing van plaatspecifieke adviezen op bestaande moderne spuittechniek (EC, 2020). In Nederland wordt dit het niveau PL2.0 genoemd (variabel doseren spuitboombreed o.b.v. taakkaart bodem of gewas). Hogere reductiepercentages zijn ook mogelijk, maar dit vergt verdere investeringen in technologie en/of integratie van plaats- en tijdsspecifieke beslissingsondersteunende informatie. Een voorbeeld hiervan is spotspraying waarbij plaatsspecifiek wordt ingegrepen in combinatie met weersinformatie. Echter, in de praktijk loopt de implementatie achter. Op dit moment maakt minder dan 50% van de boeren in Nederland gebruik van beslissingsondersteunende systemen (BOS)  (Kempenaar et al., 2020). Blijkbaar is de toepassing van precisielandbouw in de praktijk weerbarstiger dan in theorie. 

Bayer Crop Science wil beter begrijpen hoe precisielandbouw in de praktijk kan worden gestimuleerd en heeft daarom in 2022 samen met de Wageningen University and Research center (WUR) gekeken naar de praktische kanten van precisielandbouw. 

Lees meer

Dit artikel valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster