Vorige

Nullozing glastuinbouw helder

Beeld
Hortipoint

Glastuinders voldoen aan de eisen van de nullozing als de door het Platform Duurzame Glastuinbouw vastgestelde ’Aanpak nullozing’ is gevolgd en de ondernemer aannemelijk heeft gemaakt dat de in de aanpak genoemde waterstromen niet geloosd worden op riolering of oppervlaktewater. Deze definitie is goedgekeurd door het platformbestuur.

Het platform werkte aan een sluitende definitie van de nullozing, omdat er verschillende interpretaties van dit begrip ontstonden. Nullozing hoort bij de ambitie om de milieubelasting te verlagen. Niet meer lozen was het doel, waarbij de nadruk op meststoffen lag. Door de zuiveringsplicht die volgde, kwam de focus op gewasbeschermingsmiddelen te liggen, met onduidelijkheid tot gevolg.

De deelnemers aan het Platform Duurzame Glastuinbouw hebben alle varianten van de nullozing bij elkaar gebracht, om er een alomvattende definitie voor de maken. Bij glastuinders die daar nu aan voldoen, kunnen nog steeds lozingen voorkomen. De overstort van het regenwaterbassin bijvoorbeeld of reinigingswater van het kasdek zijn lozingen, maar die bevatten volgens het platform minimale hoeveelheden meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.

De definitie valt niet binnen formele wetgeving, maar er is volgens het platform een brede acceptatie. Zowel overheden als sector zijn lid van het platform. Toezichthouders en ondernemers kunnen de omschrijving gebruiken als ze met elkaar in gesprek gaan. Het Platform Duurzame Glastuinbouw werkt nu aan de aanpak ‘Aantonen nullozing’.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):

Notitie

Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster