Vorige

Peter Ravensbergen, Sectorexpert Tuinbouw bij Wageningen Economic Research over inkomensraming 2023

’Bloemisterijtelers draaien een boven verwachting goed jaar’

Beeld
Shutterstock | Peter van Leth

Het gemiddeld inkomen uit bedrijf (per onbetaalde arbeidskracht) wordt voor 2023 geraamd op bijna €300.000 voor snijbloementelers en op circa €205.000 voor pot- en perkplantentelers. Een toename van respectievelijk €55.000 en €65.000 ten opzichte van 2022. Peter Ravensbergen, Sectorexpert Tuinbouw bij Wageningen Economic Research spreekt van een boven verwachting goed jaar.

Peter Ravensbergen


Welk woord past bij de bedrijfsresultaten bloemisterijtelers over 2023?

„Boven verwachting goed. Immers eind 2022 lagen er nogal wat beren op de weg. Stijgende kosten en dan vooral energie en arbeid, hoge inflatie, lager consumentenvertrouwen en lagere productievolumes in de winter die een impact zouden hebben op de handelspositie.”

En wat blijkt?

„Wat blijkt is dat de gemiddelde inkomens in 2023 heel goed zijn voor de tuinbouw in de breedte en zelfs heel goed voor sommige bedrijfstypen. Het aantal faillissementen is zeer laag gebleven. Wat wel te zien is, is een grotere spreiding zowel boven als onder het gemiddelde, die de laatste jaren ook toeneemt. Over het algemeen doen grote, goed uitgeruste bedrijven het al enkele jaren beter dan kleine, minder goed uitgeruste bedrijven.”

Hoe zit dat?

„Heel kort gezegd: goede prijzen voor producten en goede teruglever-vergoedingen voor inkoop van elektriciteit met de WKK. Tel daarbij op het sterke ondernemerschap om flexibel in te spelen op sterk veranderende omstandigheden, zoals het energievraagstuk en afzet, en je hebt een mooie cocktail. Glastuinbouwbedrijven met WKK kunnen in veel gevallen de energiekosten genoeg onder controle houden door goed energiemanagement. Bedrijven zonder WKK hebben dus een nadeel. Bestaande bedrijfsuitrusting doet er dus toe.”

Alleen kwestie van wel of geen goede bedrijfsuitrusting?

„Nee niet alleen een kwestie van een goede bedrijfsuitrusting. Ondernemerschap, energiecontractposities, type teelt, bedrijfsgrootte en ligging van het bedrijf zijn minstens zo belangrijk.”

Dus zijn de meeste bedrijven financieel gezond?

„Door de goede resultaten van de laatste jaren zijn er ook financiële reserves opgebouwd. De afgelopen jaren is er voor honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. En hoewel de rentes hoger lagen dan een jaar eerder, zijn de financieringslasten afgenomen. Glastuinders namen door de goede resultaten de financiering veelal zelf voor hun rekening. De solvabiliteit, het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen, onderstreept dit. Die nam gemiddeld op glastuinbouwbedrijven toe met 10% tussen 2017 en 2022 naar 68%.”

Hoe ziet het toekomstplaatje eruit?

„Voor de korte termijn ziet het er voor de tuinbouwsector goed uit, hoewel er in de sierteelt wat voorzichtiger wordt gereageerd. De prijsverwachting voor groente voor de komende winter lijkt er goed uit te zien. Voor de sierteelt is men daar voorzichtiger.”

Leven er geen zorgen?

„Er zijn wel zorgen bij ondernemers zoals afschaffing van het belastingvoordeel op energieprijzen voor de tuinbouw, ook al is de afbouw verlengd van vijf naar tien jaar. Ziektedruk in combinatie met afnemende flexibiliteit van het middelengebruik is ook een zorg. Op de langere termijn zijn er verder wat zorgen over de vraag of de opbrengsten uit energie zoals de terugleververgoeding voor elektriciteit zo goed blijft als nu, want dat levert toch heel veel geld op voor het gemiddelde bedrijf. De arbeidskosten en -voorziening is bovendien een groot zorgpunt. En tot slot maakt het ook uit of de bedrijfslocatie een alternatief voor fossiele brandstof mogelijk maakt.”

Vakblad voor de Bloemisterij 26, 2023

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster