Vorige

Partner content

Flipper nu nog effectiever toepassen: wat kan je doen?

Beeld
Bayer Cropscience

FLiPPER® is beschikbaar als biologisch insecticide en acaricide in de land- en tuinbouw. De actieve stof is een restproduct dat tijdens het productieproces van extra virgin olijfolie wordt gevormd. Het bestrijdt zuigende insecten zoals luizen, wittevlieg, spint en trips. De actieve stof is vrijgesteld van een MRL. Uit recent onderzoek is gebleken dat de werking van FLiPPER verder geoptimaliseerd kan worden door er Dynex® aan toe te voegen.

Waterkwaliteit

FLiPPER is gevoelig voor hard water (> dH 15). De effectiviteit van FLiPPER neemt af naarmate het water harder wordt. Hard water wordt vooral veroorzaakt door calcium- en magnesiumionen. Als FLiPPER wordt gemengd met water met een hoog gehalte aan deze kationen worden niet-oplosbare zouten gevormd en dit gaat ten koste van de effectiviteit. Het kan tevens tot neerslag leiden in de tank.

Dynex verhoogt de werking van Flipper

Om dit probleem te voorkomen is Dynex ontwikkeld. Een toevoegingsmiddel die calcium- en magnesiumionen in het water vastlegt. Hierdoor kunnen de actieve stoffen van FLiPPER – vetzuren, kaliumzouten – optimaal hun werk blijven doen.

Belangrijk

Uit onderzoek is gebleken dat het altijd loont om Dynex toe te voegen aan het water ongeacht de hardheid. De adviesdosering van Dynex  staat in de onderstaande tabel omschreven.  

Toevoegen Dynex aan het water: dosering afhankelijk van de waterkwaliteit

WaterhardheidConcentratie  Dynex in spuitoplossing
dHPpm CaO
152670,15%
203560,20%
254450,25%
305340,3%
356230,35%
407120,4%
458010,45%
> 45> 801Contacteer uw adviseur

Het is essentieel dat Dynex EERST aan de tank wordt toegevoegd om de kationen die in het water aanwezig zijn te binden (‘weg te vangen’).

Mengvolgorde:

1. Vul eerst de tank tot ongeveer 50% met water en begin met roeren.
2. Voeg dan, al roerende, de juiste hoeveelheid Dynex toe (de hoeveelheid voor het totale spuitvolume) aan de hand van de waterhardheidstabel.
3. Roer het water in de tank vervolgens enkele minuten.
4. Voeg dan FLiPPER toe. Op deze wijze wordt voorkomen dat de kationen een reactie aangaan met FLiPPER omdat deze reeds zijn gebonden door Dynex en blijft FLiPPER volledig in oplossing.
5. Vul de spuittank vervolgens onder voortdurend roeren aan met water tot 100% van het spuitvolume.

Proefresultaten: verbeterde effectiviteit op kaswittevlieg

Het afgelopen seizoen zijn er meerdere proeven uitgevoerd op diverse insecten. In de proef weergegeven in grafiek 1 laat de toevoeging van Dynex een mooie meerwaarde zien door een betere effectiviteit op kaswittevlieg. Er is op 2 momenten gespoten met een interval van 2 weken. De hoge druk van kaswittevlieg was in deze proef van nature aanwezig.

Deze proef laat ook mooi zien dat met FLiPPER + Dynex een vergelijkbaar resultaat behaald kan worden als met een chemisch middel. De kolom aan de rechterzijde laat het resultaat zien van Sivanto Prime gevolgd door FLiPPER + Dynex.

Dit benadrukt nog maar eens dat een combinatie van chemie en biologie tot een mooi resultaat kan leiden. Alles volledig afdoden zal moeilijk zijn, het blijft een kwestie van beheersen: monitoren en tijdig starten om de populatie niet uit de hand te laten lopen.

Grafiek 1. Bestrijding kaswittevlieg in de teelt van aardbeien.

Advies FLiPPER

Toepassen door middel van een gewasbehandeling met conventionele spuitapparatuur.

GewasLiter FLiPPER        per haWatervolumeConcentratieCommentaar
 
Bedekte teelten (indoor)5-15 L500-1500 L1%Zorg voor het goed raken van de insecten Altijd Dynex toevoegen
Onbedekte teelten (outdoor)5 L500-8000,6-1%Voldoende watervolume voor goede bedekking Zorg voor het goed raken van de insecten Altijd Dynex toevoegen

Afhankelijk van de plaagdruk de behandeling zo nodig om de 7 dagen herhalen, echter niet meer dan 3 wekelijkse behandelingen achter elkaar uitvoeren. De spuitvloeistof direct na klaarmaken gebruiken. Maak de spuitvloeistof volledig op, geen spuitvloeistof bewaren.

Veiligheid nuttige insecten

Flipper is veilig voor nuttige insecten en past binnen geïntegreerde teeltsystemen.

Compatibiliteit

FLiPPER kan met een breed scala aan gewasbeschermingsmiddelen gemengd worden met uitzondering van gewasbeschermingsmiddelen op basis van zwavel, fosetyl-aluminium of metaalionen (zoals zink, koper en ijzer). FLiPPER nooit mengen met bladmeststoffen.
 

FLiPPER valt onder de regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) en mag tot de afronding van de reguliere toelatingsprocedure volgens de onder de RUB-regeling geldende voorwaarden worden toegepast.

Partner Content, dit artikel valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):