Vorige

CBS gaat gasverbruik glastuinbouw beter in kaart brengen

Beeld
Joef Sleegers

De Energiemonitor van Wageningen Economic Research (WEcR) en de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten verschillende getallen zien voor het verbruik van aardgas in de Nederlandse glastuinbouw. WEcR schat het verbruik in 2021 op 3,7 miljard m3, terwijl het CBS uitkomt op 3,9 miljard m3. Dat is een verschil van ruim 5%. De getallen van het CBS worden onder meer gebruikt in de Klimaat- en Energieverkenning.

Om meer duidelijkheid te krijgen heeft het CBS in opdracht van het ministerie van LNV nader onderzoek gedaan naar het Nederlandse areaal glastuinbouw uit de Landbouwtelling, een basis voor de berekeningen van WEcR, en het aardgasverbruik van glastuinbouwvestigingen. Overigens was in het verleden het verschil veel groter: in 2019 schatte het CBS het gasverbruik van de glastuinbouw op 3,9 miljard m3, terwijl WEcR op 3,3 miljard m3 uitkwam.

Het CBS heeft de meetgegevens van alle gasaansluitingen op het openbare net in Nederland. Mogelijk heeft het verschil te maken met welke aansluitingen onder glastuinbouw worden gerekend en welke niet. Om het areaal glastuinbouw scherper in beeld te brengen is tijdens de Landbouwtelling 2022 voor het eerst gevraagd naar het adres van de kassen. Deze adressen werden gekoppeld aan de topografische kaart van Nederland. Desondanks bleken de opgegeven adressen niet voldoende om de kassen exact te lokaliseren, vooral als kassen van verschillende eigenaren naast elkaar liggen.

Om het verschil beter te begrijpen is volgens het CBS nader onderzoek nodig naar het aardgasverbruik per ha naar type gewas en de sterk aan aardgas gerelateerde elektriciteitshuishouding van glastuinbouwbedrijven.

Gerelateerde content

Abonneer
Laat het weten als er

Blijf op de hoogte
met wekelijkse updates!

Selecteer categorie(en):
Registreren

Selecteer een de demo en krijg vijf dagen gratis toegang tot PlatformBloem.

Onbeperkt gebruik maken van PlatformBloem?
Bekijk de mogelijkheden.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Al een account?
Inloggen

Log hier in met uw account van het Vakblad voor de Bloemisterij, van Greenity of van Bloem&Blad.

Heeft u een abonnement op het Vakblad voor de Bloemisterij, Greenity, Bloem&Blad of Floribusiness, maar geen account?
Neem contact met ons op.

Sluit venster
  • Feedback ontvangen wij al te graag!

Sluit venster